Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 22.9.2015

Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Yhdysvaltojen kyberdialogi Helsingissä 

Tiedote 212/2015
22.9.2015

Ulkoasiainministeriö järjestää Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Yhdysvaltojen kyberdialogin Helsingissä 23.–24. syyskuuta 2015. Korkea virkamiestason kyberkokous käsittelee ajankohtaisia kybertoimintaympäristön kysymyksiä: kyberturvallisuus, kansainvälinen oikeus ja normit kybertoimintaympäristössä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet.

Pohjoismaat, Baltian maat ja Yhdysvallat ovat aktiivisia kybertoimintaympäristökysymyksissä ja Suomelle tärkeitä kumppaneita. Helsingissä järjestettävän kyberdialogin tavoitteena on vahvistaa tiedonvaihtoa ja lisätä osallistujamaiden keskinäistä ymmärrystä.

Kokouksen puheenjohtajana on kybersuurlähettiläs Marja Rislakki. Keskusteluja alustavat muun muassa Viron ulkoministeri Marina Kaljurand, Yhdysvaltojen ulkoministeriön kyberkoordinaattori Christopher Painter, Aalto-yliopiston professori Jarno Limnéll, Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Virtanen ja Finnish Information Security Clusterin hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen. Kokouksen avaa ulkoasiainministeri Timo Soini.

Kyberturvallisuudella ja kybertoimintaympäristön kysymyksillä on yhä tärkeämpi rooli ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa yhteistyössä. Kybertoimintaympäristön eri ulottuvuuksia käsitellään monenkeskisissä ja alueellisissa järjestöissä sekä maiden kahdenvälisissä tapaamisissa. Yksityissektori on tärkeä yhteistyötaho.

Edellinen kyberdialogi järjestettiin Tallinnassa syksyllä 2014.

Kybersuurlähettilään tehtävään on nimitetty 1.syyskuuta alkaen suurlähettiläs Pia Rantala-Engberg. Rantala-Engberg seuraa tehtävässä suurlähettiläs Marja Rislakkia, joka siirtyy Suomen suurlähettilääksi Kiinaan. Ennen siirtymistä uuteen tehtäväänsä Rantala-Engberg toimi Suomen Nato-suurlähettiläänä.

Lisätietoja: kybersuurlähettiläs Marja Rislakki, puh. 050 461 8754.

Tämä dokumentti

Päivitetty 22.9.2015

Takaisin ylös