Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 4.9.2015

Presidentti Tarja Halonen vierailee Kosovossa 

Tiedote 206/2015
4.9.2015

Presidentti Tarja Halonen osallistuu pääpuhujana kahteen suomalaisasiantuntijoiden johtaman EU-hankkeen konferenssiin Pristinassa 8. syyskuuta 2015. Hankkeet uudistavat koulutusjärjestelmää ja kehittävät Kosovon oikeuslääketieteellistä toimintaa.

Suomen Pristinan-suurlähetystön isännöimällä vierailulla presidentti Halonen tapaa myös Suomen yhteistyökumppaneita ja Kosovon poliittista johtoa, muun muassa presidentti Afitete Jahjagan.

Kosovon sodan jälkeen reilun 15 vuoden aikana maan rauha on pitänyt. Humanitäärisistä ja kriisinhallintaoperaatioista on edetty oikeusvaltiokehitystä, demokraattisia instituutioita ja talouskasvua tukevaan asiantuntija-apuun. Suomi on ollut kansainvälisenä toimijana erittäin aktiivinen Kosovon jälleenrakennuksessa. Pitkäjänteistä työtä on tehty muun muassa koulutusjärjestelmän uudistamisen ja oikeuslääketieteen saroilla.

Kosovossa koulutuksen laadun parantamisella ja koulutuksellista tasa-arvoa varmistamalla tuetaan tehokkaasti yhteiskunnallista kehitystä. Tähän tähtää EU-rahoitteinen ja suomalaisen ammatillisen koulutuksen oppilaitos Omnian johtama EU Twinning -hanke, joka tukee Kosovon uuden perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman toimeenpanoa (Support to the Implementation of Kosovo Education Strategic Plan 2011−2016).

Luokan- ja aineopettajien opettajankoulutusta uudistetaan yhteistyössä Pristinan yliopiston kanssa. Täydennyskoulutusta järjestetään sadoille rehtoreille, opettajille ja valtion- ja kuntahallinnon edustajille opetusmenetelmien monipuolistamiseksi ja johtajuuden vahvistamiseksi.

Lisäksi uudistetaan koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmä ja kehitetään oppimisympäristöjä. EU:n rahoituksella on myös hankittu 134 pilottikouluun nykyaikaisia laitteita ja opetusvälineitä.

Inklusiivisen ja laadukkaan koulutuksen konferenssi (Inclusive and Quality Education for All) kokoaa yhteen koulutussektorin tärkeimmät päättäjät ja käytännön toimijat kehittämään inklusiivista opetusta, joka pyrkii tarjoamaan erilaisille oppijoille mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan.

Tilaisuudessa esitellään EU Twinning -hankkeen johdolla valmisteltu suunnitelma inkluusion toteuttamiseksi kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla.

Kosovon sodanarvet ovat vielä tuoreet ja menneisyyden käsitteleminen on tärkeää maan vakauttamiseksi. Siksi Kosovon oikeuslääketieteellistä toimintaa tulee kehittää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osasto johtavat EU-hanketta, jonka tavoitteena on tehdä Kosovon oikeusministeriön alaisesta oikeuslääkintäosastosta korkeatasoinen, hyvälaatuisia eurooppalaisten käytäntöjen mukaisia oikeuslääkintäpalveluita tarjoava yksikkö.

Syyskuussa pidettävä oikeuslääketieteen konferenssi (Missing Persons – Way Forward) kokoaa hallituksen, oikeuslaitoksen, median ja kansalaisjärjestöjen edustajia lisätäkseen yleistä tietoisuutta oikeuslääkinnän merkityksestä ihmisoikeuksien ja kansalaisten oikeusturvan toteutumisessa.

Lisätietoja:

Inclusive and Quality Education for All -konferenssi
Kirsi Lindroos, pysyvä Twinning-neuvonantaja
Kosovon opetus-, tiede- ja teknologiaministeriö
Puh: +386 49 389 653
kirsi.lindroos@omnia.fi

Missing Persons – Way Forward -konferenssi
Sinikka Salo, projektipäällikkö, DDS, PhD
EU-projekti Strengthening and Modernizing the Forensic Services in Kosovo
Puh: + 386 49 166 062
sinikka.salo@thl.fi

Suomen suurlähetystö, Kosovo
Lari Peltonen, erityisasiantuntija
Puh: +386 49 852 893
lari.peltonen@formin.fi

Takaisin ylös