Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 22.7.2015

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi tuomion verotietotapauksessa

Tiedote 177/2015
22.7.2015

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 21.7. antamassaan, Suomea koskevassa tuomiossa katsonut ettei Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 10 artiklaa (sananvapaus) tai sen yhteydessä mainittua 14 artiklaa (syrjinnän kielto) ole loukattu. Sen sijaan EIT katsoi, että kansallisen oikeudenkäynnin pituus ylitti 6 artiklan (oikeudenmukainen oikeudenkäynti) salliman rajan.

Tapauksessa oli kysymys verotietojen keräämisestä ja levittämisestä aikakausilehden ja SMS-palvelun kautta. Valittajayhtiöitä oli kielletty käsittelemästä, luovuttamasta ja levittämästä luonnollisten henkilöiden verotietoja siinä laajuudessa kuin valittajat olivat sitä tehneet. EIT katsoi, että vaikka kyseinen kielto rajoitti valittajien sananvapautta, niin rajoitus oli lailla säädetty ja sen tarkoituksena oli yksityisyyden suoja.

Tämän lisäksi EIT katsoi, ettei valittajia oltu yleisesti kielletty verotietojen julkaisemisesta, vaan siinä laajuudessa kuin valittajat olivat tietoja julkaisseet. Näin ollen EIT katsoi, ettei EIS:n 10 artiklaa ole loukattu. EIT jätti tutkittavaksi ottamatta valituksen osan, joka koski EIS:n 14 artiklaa.

EIT katsoi, että valittajien kansallinen oikeusprosessi oli kestänyt yli kuusi vuotta ja kuusi kuukautta, mikä loukkasi EIS:n 6 artiklaa. EIT myönsi, ettei yksikään vaihe kansallisesta oikeusprosessista ollut pitkittynyt kohtuuttomasti.  Loukkaus perustui tapauksen luonteeseen ja prosessin kokonaispituuteen.

EIT määräsi valtion maksamaan valittajille oikeudenkäyntikuluja.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Paavo Kotiaho, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295351175, etunimi.sukunimi@formin.fi

Tämä dokumentti

Päivitetty 22.7.2015

Takaisin ylös