Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Finland har ingen beskickning

I så gott som alla länder utanför Europeiska unionen har något EU-land eller nordiskt land en ambassad eller ett konsulat. I nödfall kan du kontakta dem eller ringa utrikesministeriets jourtelefon +358 9 1605 5555.

I ett land där Finland inte har någon beskickning kan en annan Schengenstat representera Finland i visumärenden. Finland kan likaså enligt överenskommelse representera en annan Schengenstat.

Detta dokument

Uppdaterat 2.9.2016

Takaisin ylös