Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 30.6.2015

Muutoksia kansalaisjärjestöjen tukiin ensi vuodesta alkaen

Uuden hallitusohjelman mukaisesti kehitysyhteistyömäärärahoihin kohdistuu tuntuvia leikkauksia vuodesta 2016 alkaen. Myös kansalaisjärjestöjen ja kuntasektorin toimijoiden kehitysyhteistyötukiin tulee merkittäviä muutoksia. Kehitysyhteistyön parissa työskenteleville kansalaisjärjestöille ja kuntatoimijoille järjestettiin 30. kesäkuuta keskustelutilaisuus aiheesta. 

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka korostaa, että leikkausten syynä ovat Suomen taloustilanteen vaatimat säästöt.

”Suomi on 2000-luvun aikana voinut merkittävästi lisätä kehitysapuaan ja myös järjestöjen kehitysyhteistyö on vahvasti kasvanut. Nykyisessä tilanteessa kaikkia julkisia menoja täytyy kuitenkin supistaa. Tämä koskee myös kehitysyhteistyötä”, ministeri toteaa.

Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle on kuluvan vuoden talousarviossa 114 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 suunniteltu kokonaissumma on 65 miljoonaa euroa.

Joitakin hakukierroksia ja aiemmin käytössä olleita tukimuotoja ei voida säästötarpeiden takia toteuttaa tai niiden toteutusta lykätään.

Toimenpiteitä eri tukimuotojen osalta:

  • Pienten ja keskisuurten järjestöjen kuluvan vuoden hanketukikierros joudutaan keskeyttämään. Olemassa oleviin hanketuen päätöksiin ei kohdistu leikkauksia. Uusi haku pyritään avaamaan keväällä 2016.
  • Ohjelmatukea ja toiminta-avustusta saavien järjestöjen tukiin kohdistuu tasapuolisesti n. 38 prosentin leikkaus.
  • Viestintä- ja globaalikasvatustuen hakukierrosta ei toteuteta syksyllä 2015. Leikkaukset eivät kohdistu vuosille 2015–2016 tehtyihin kaksivuotisiin myöntöihin. Seuraava hakukierros pyritään järjestämään vuonna 2016, jolloin haussa on tuki vuodelle 2017.
  • Kunta-alan hakukierros keskeytetään. Tavoitteena on jatkossa sisällyttää kuntasektorin tuki osaksi pienten ja keskisuurten järjestöjen hanketuen hakukierrosta.
  • Vuodelle 2016 suunniteltu kansainvälisten kansalaisjärjestöjen (INGO) yleinen hakukierros peruutetaan.

Ministeri Toivakka korostaa, että leikkaustenkin keskellä Suomen kehitysyhteistyön laadusta ja vaikuttavuudesta pidetään kiinni ja niitä edelleen kehitetään.

”Tämä edellyttää rakenteellisia uudistuksia. Kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyötä suunnitellaan pidemmällä aikavälillä niin, että avulle määritetyt painopisteet näkyvät selkeämmin”, ministeri toteaa.

Hallituksen linjaamia kehityspolitiikan painopisteitä ovat naisten ja tyttöjen asema, toimivat demokratiat, kestävä energiantuotanto, vesi ja ruokaturva sekä kehitysmaiden yritystoiminnan ja veropohjan vahvistaminen.

Kansalaisyhteiskunnan tukimuodoista on käynnistetty jo aikaisemmin valmisteilla ollut evaluointi, jonka tulosten perusteella järjestöyhteistyötä kehitetään edelleen. Evaluoinnin ensimmäiset tulokset heijastuvat jo vuoden 2017 päätöksiin. Yhteistyötä EU-rahoitteisten toimintojen osalta pyritään tiivistämään.

Kansalaisjärjestöjen toteuttama kehitysyhteistyö tulee jatkossakin olemaan tärkeä ja tunnustettu osa Suomen rahoittaman kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Ulkoministeriö jatkaa tiivistä vuorovaikutusta ja avointa keskustelua järjestökentän kanssa.

Keskustelutilaisuudessa olivat ulkoministeriöstä mukana alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen, apulaisosastopäällikkö Riikka Laatu ja yksikönpäällikkö Jyrki Nissilä. Tilaisuuteen osallistui yli 100 järjestöjen edustajaa.

Lisätietoja: Riikka Laatu, apulaisosastopäällikkö, kehityspoliittinen osasto, puh. 0295 350 970, Jyrki Nissilä, yksikönpäällikkö, kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. 0295 351 205.

Tämä dokumentti

Päivitetty 22.9.2015

Takaisin ylös