Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 8.5.2015

Tuki biodiversiteettisopimusten välisen yhteistyön vahvistamiseksi

Kuvaus

Luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (Convention on Biological Diversity - CBD) teki osapuolikokouksessaan 2014 päätöksen luonnon monimuotoisuutta koskevien kansainvälisten ympäristösopimusten (biodiversiteettisopimukset) välisen yhteistyön vahvistamisesta. Tämä päätös tukee CBD:n 2011-2020 strategisen suunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen tarkoituksena on edistää biodiversiteettisopimuksten välistä yhteistyötä, jotta niiden toimeenpano erityisesti kehitysmaissa helpottuu ja tehostuu. Tätä varten käynnistetään sopimusten osapuolimaiden välinen valmistelutyö, minkä on määrä johtaa suosituksiin sopimusten osapuolikokokuksille sopimusten välisten synergioiden tehostamiseksi. Ympäristösopimusten toimeenpanoa vahvistamalla tuetaan myös kehitysmaiden köyhien oikeutta puhtaaseen ympäristöön ja luonnon monimuotoisuudesta saataviin hyötyihin ml. ruokaturvaan. Hankkeen 200 000 euroa on määrä käyttää vuosina 2015-2016. Suomen rahoitus kohdentuu kehitysmaiden edustajien osallistumisen tukemiseen.

Rahoituspäätös 8.5.2015

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50%
Luonnon monimuotoisuus 50%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892609

Tunnus

UHA2015-012422

Luotu

31.3.2015

Sivua muokattu

18.6.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös