Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utrikesministeriets forskningsprojekt

Som en del av planerings- och forskningsverksamheten genomför ministeriet forsknings- och utredningsprojekt i samarbete med finländska och utländska partner.

I projekten som pågår 2018 består partnerna av bland annat följande:

Offentliga slutrapporter från de senast slutförda forskningsprojekten har sammanställts i listan nedan. Närmare uppgifter om dessa och även om projekt som slutförts tidigare fås per e-post från adressen STU-00@formin.fi.

Därtill har olika avdelningar sina egna forskningsprojekt. Utrikesministeriet deltar också i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för planering och forskning

Uppdaterat 4.4.2018

Takaisin ylös