Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 5.6.2015 | Suomen suurlähetystö, Riad

Viennin ja kansainvälistymisen edistäminen Riadissa

Saudi-Arabiassa on merkittävästi hyödyntämätöntä potentiaalia suomalaisille taloudellisille toimijoille. Maa on 31 miljoonan väestöllään ja merkittävällä ostovoimallaan alueen suurin markkina.  Monille Saudi-Arabiaa ja Gulfin aluetta tuntemattomalle kulttuuri saattaa vaikuttaa vieraalta ja kynnys lähteä hakemaan uusia liikesuhteita on suuri. Maan liiketoimintaympäristö on kuitenkin rankattu globaalisti maailman 35. parhaimmaksi. 

Alueen ja maan taloudellinen merkitys on Suomelle kohtuullinen jo nykytasolla. Saudi-Arabia on alueen selvästi merkittävin markkina. Potentiaalia ei ole kuitenkaan saatu optimaalisesti hyödynnettyä ja usein suomalaiset toimijat eivät koe alueen kuuluvan strategiaansa.

Alueen liiketoimintakulttuuri edellyttää henkilökohtaisen luottamuksen rakentamista sekä pitkäaikaista sitoutumista alueelle. Suomen ja Saudi-Arabian suhteet ovat erittäin hyvät ja Suomen maine maassa on hyvä. Suomi on tunnettu erityisesti koulutusmenestyksestään.

Maiden kahdenvälinen kauppa on vakiintunut noin puoleen miljardiin euroon vuositasolla. Kauppaluvut ovat kuitenkin viitteellisiä. Osalla suomalaisyrityksistä myynti Saudi-Arabiassa vuonna 2014 oli yli miljardi euroa.  Erotusta selittää osittain tytäryhtiötalous, vienti kolmansien maiden kautta sekä palvelukauppa.

Suomalaisen liiketoiminnan mahdollisuudet Saudi-Arabiassa

Rahaa, varallisuutta ja ostovoimaa on Saudi-Arabiassa runsaasti. Kulutustottumukset painottuvat laatuun, josta ollaan myös valmiita maksamaan. Maassa jatketaan massiivisia infrastruktuuriprojekteja. Lisäksi maa valmistautuu post-oil-talouteen monipuolistamalla energiatuotantoansa ja talouttaan. Tämä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille.

Merkittävää potentiaalia on muun muassa koulutuspalveluille, terveysteknologian tuotteille ja palveluille, energia-alan yrityksille, kaivos- ja öljyteollisuudelle, turvallisuusalalle, rakennussektorille, kuluttajatuotteille sekä elintarvikkeille. Saudit suosivat valmiita ratkaisuja, joten on kannattavaa suunnitella etukäteen tuotteistettuja ja pohdittuja kokonaisuuksia.

Alueelta löytyy suuri joukko aktiivisia sijoittajia, jotka etsivät jatkuvasti myös kansainvälisiä mahdollisuuksia. Potentiaalia ei ole saatu hyödynnettyä täysin suomalaisten osalta. Jeddan kauppakamari solmi yhteistyöpöytäkirjan Keskuskauppakamarin kanssa marraskuussa 2014 Slush-tapahtuman yhteydessä. Saudi-delegaation vierailu poiki myös Suomeen perustettuja uusia yrityksiä. Yhteistyö jatkuu start-up yhtiöiden ympärillä niin Slushin, Aalto-yliopiston, kauppakamarien kuin paikallisten Saudi-toimijoiden toimesta.

Suurlähetystö mukana vienninedistämistoiminnassa

Suurlähetystö on järjestänyt yhteistyössä yritysten kanssa monia kohdennettuja tapahtumia, jotka ovat olleet onnistuneita ja johtaneet useissa tapauksissa konkreettisiin kauppoihin ja liikesuhteisiin. Vastaavia tapahtumia tullaan tekemään myös jatkossa.

Myös suurlähettilään johdolla toteutetut liikemiesdelegaatiomatkat ovat saaneet hyvää palautetta. Matkoja tullaan jatkamaan siten, että suurlähetystö järjestää ohjelman yhteistyössä Team Finland -toimijoiden kanssa.

Suunnitteilla on alueellisesti suuntautuneiden matkojen lisäksi tehdä tarkemmin kohdennettuja matkoja, joissa tavoitteena on viedä 10–15 suomalaista pk-yritystä suuriin Saudi-yrityksiin, jotka pyrkivät hankkimaan yhtiön sisältä relevantteja keskustelukumppaneita suomalaisyrityksille. Matkoja on tarkoitus jatkaa Saudi-Arabian lisäksi myös Omaniin ja Kuwaitiin.

Lisäksi tarkoituksena on järjestää vuoden lopussa tilaisuus, jossa suomalaiset liikemiesdelegaatiot tapaavat suurten paikallisten kauppaketjujen ostajia. Korkean tason vierailut ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Saudi-Arabiasta on matkustanut Suomeen useita delegaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta.

Investointien merkitys

Hyvän ja luotettavan paikallisen partnerin löytäminen on tärkeää. Pidempiaikainen liikesuhde edellyttää myös investointia alueella joko after sales -toimintoihin tai tuotantoon. Tuotannollisiin investointeihin on tarjolla rahoitusta Suomesta tietyin edellytyksin. Paikallinen Saudi Industrial Development Fund myöntää pieniin investointeihin ja pk-yrityksille nollakorkoista lainaa teollisiin investointeihin. Luoton ehtojen täyttäminen on suhteellisen yksinkertaista.

Suunnitelmissa on järjestää yhteistyössä Islamic Development Bankin kanssa Suomessa tapahtuma, jossa lisätään tietoa siitä, mitä Islamic Banking on käsitteenä ja miten sitä on mahdollista hyödyntää liiketoiminnassa islamilaisissa maissa.

Tiedonkulun avoimuus

Suurlähetystö informoi yksityispuolen toimijoita maan toimintakulttuurista sekä turvallisuustilanteesta. Tilanne Saudi-Arabiassa on ollut viimeisen vuoden ajan stabiili. Paikallisissa Team Finland -kokouksissa on tarkoitus käsitellä ajankohtaisia teemoja sekä kertoa liiketoimintaympäristön kehityksestä.  Kokouksiin kutsutaan sekä suomalaisten yritysten ja sidosryhmien edustajia että Saudi-yrityksissä työskenteleviä suomalaisia.

Realistista tietoa alueen liiketoimintakulttuurista sekä potentiaalista on tarkoitus pyrkiä levittämään Suomessa muun muassa syyskuussa 2015 suurimpiin kaupunkeihin suuntautuvan Roadshown yhteydessä. Tarkoituksena on myös lisätä tietoisuutta siitä, millä tavoin suurlähetystö voi auttaa suomalaisen taloudellisen intressin toteutumista Team Finland -yhteistyön kautta.

Pekka Voutilainen

Päivitetty 5.6.2015

Takaisin ylös