Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 8.4.2015

Toiminta-avustus/Suomen Pakolaisapu ry

Kuvaus

Suomen Pakolaisapu on kansainvälisen pakolaistyön asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on edistää pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia. Pakolaisavun työ kotimaassa on tiedotus-, koulutus- ja sosiaalityötä. Ulkomailla työ on pakolaisleirien aikuiskoulutusta ja nuorisotyötä sekä paluumuuttajayhteisöjen tukemista kriiseistä toipuvissa yhteiskunnissa. Suomen Pakolaisapu tekee tiiviisti yhteistyötä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa ja järjestö on UNHCR:n virallinen edustaja pakolaisasioiden tiedotuksessa Suomessa. Lisäksi Pakolaisapu tarjoaa tietoa humanitaarisesta siirtolaisuudesta sekä herättää keskustelua pakolaisuudesta ja pakolaisten elämästä kriisialueilla ja Suomessa. Varainhankinta on Pakolaisavun toiminnan perusedellytys. Lahjoitusvarat käytetään järjestön työhön sekä kanavoidaan UNHCR:n kautta maailman pakolaiskriiseihin. Tulokset vuoden 2014 toiminta-avustuksella tuetusta toiminnasta näkyivät mm. varainhankinnan yksityisen rahoituspohjan kasvussa, aktiivisen mediatyön ja näkyvyyden ohella vaikuttamistyön strategisen pohjan vahvistumisessa sekä toiminnan seurannan kehittämisessä, erityisesti viestinnän ja varainhankinnan mittariston osalta. Myös Pakolaisavun asiantuntijarooli pakolaiskysymyksissä vahvistui ja tämä heijastui järjestön kannanotoissa ja asiantuntemuksen kysynnässä. Suomen Pakolaisapu valittiin vuonna 2013 ulkoministeriön kumppanijärjestöksi ja saa kehitysyhteistyölleen ml. viestintä- ja globaalikasvatustoimintaansa ohjelmamuotoista tukea vuodesta 2014 lähtien. Vuonna 2015 ohjelmatuki on yht. 2,1 MEUR ja vuonna 2016 yht. 2,2, MEUR. Tämän lisäksi Suomen Pakolaisapu saa toiminta-avustusta yleishallintokuluihinsa. Toiminta-avustusta suomalaisille YK-taustaisille järjestöille on myönnetty 80-luvulta saakka ja tukimuodolla on erillinen budjettirivi valtion talousarvioesityksessä

Rahoituspäätös 8.4.2015

800 000 €

Myönnöt

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Kehitystietoisuuden edistäminen 25%
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
Pakolaisapu (avunantajamaissa) 25%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Suomen pakolaisapu

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89845901

Tunnus

UHA2015-010985

Luotu

19.3.2015

Sivua muokattu

2.6.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös