Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Beskickningarnas konsulära tjänster

Beskickningarna är skyldiga ge råd, vägleda och hjälpa de som erhåller konsulära tjänster att självmant bevaka sina egna intressen. Beskickningarna hjälper också nödställda finländare i utlandet.

Vad ingår i de konsulära tjänsterna?

Beskickningarna kan

 • hjälpa personer som insjuknat eller drabbats av en olycka eller som råkat ut för ett brott för att de skall få den sjukvård eller annan hjälp som de är i omedelbart behov av
 • hjälpa till med att kontakta en nära anhörig om man har råkat i nöd eller berövats sin frihet
 • bevilja pass för hemresa, för att ersätta ett försvunnet, stulet, förstört eller föråldrat pass (Obs honorärkonsulaten har inte rätt att bevilja pass)
 • ge råd om hur man kan överföra pengar via en bank eller ett annat penningförmedlande företag
 • förmedla pengar för att hjälpa en nödställd person
 • kontakta försäkringsbolaget i sjukdoms- och dödsfall.

Beskickningarna kan inte

 • verka i strid med stationeringslandets lagstiftning
 • sköta uppgifter som ankommer på andra myndigheter
 • betala hotellräkningar, sjukhusräkningar eller andra räkningar och inte heller böter eller borgenssummor
 • betala utgifter och arvoden för advokat eller tolk
 • gå i borgen eller ingå betalningsförbindelser
 • verka som advokat eller som juridisk rådgivare
 • ingripa i ett rättsligt förfarande eller kräva att en dom skall ha ett visst innehåll
 • få den som sitter anhållen eller häktad frigiven.

Honorärkonsulaten (honorärkonsuler)

 • Honorärkonsulaten kan hjälpa till med att kontakta de lokala myndigheterna eller närmaste finska ambassad eller konsulat
 • Honorärkonsulaten har endast begränsade möjligheter att hjälpa, de har t. ex. inte rätt att bevilja pass.

Om det inte finns någon finländsk beskickning i det ifrågavarande landet

Om Finland inte har någon representation i landet, kan man få hjälp vid en nordisk beskickning, och utanför Europeiska unionen även vid de övriga EU-ländernas beskickningar.

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden samordnar de konsulära ärendena vid utrikesrepresentationens verksamhetsställen och är kontaktpunkt i Finland för beskickningarna.

Takaisin ylös