Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Team Finland – tjänster för att främja finsk export och internationalisering

Utrikesministeriets Team Finland-nätverk hjälper dig och ditt företag i följande frågor som rör export och internationell affärsverksamhet: landinformation, marknadstillträde och ökade affärsmöjligheter, kontakter med myndigheter, prestigetjänster, problemlösning och uthyrning av lokaler.

Landinformation

Med landinformation avses aktuella uppgifter om affärsmiljön i ett annat land. Informationen är till stöd för planering och beslutsfattande i företag som siktar på att internationalisera sin verksamhet.

Landinformationen ger fakta om samhället, handeln och ekonomin i ett land. Den innehåller också offentliga rapporter som Finlands beskickningar utomlands har sammanställt om den ekonomiska och politiska situationen i värdlandet.

Landinformation hittar du på Team Finlands och utrikesministeriets webbplatser.

Marknadstillträde och förhandspåverkan

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands arbetar på många olika sätt för att förbättra företagens möjligheter till marknadstillträde, affärsmöjligheter och affärsverksamhet. Arbetet kan ske bilateralt, på den inre marknaden i EU, genom EU eller bilateralt i olika internationella organisationer.

Utrikesministeriet väljer ut lämpliga kanaler för påverkan och för aktivt fram de mål som de finska företagen har i fråga om marknadstillträdet.

Företagen ska själva fastställa sina behov och mål för marknadstillträdet.

Kontakt: Finlands utlandsbeskickning, utrikesministeriets regionala Team Finland-samordnare eller enheten för marknadstillträde.

Kontakter med myndigheter och andra offentliga aktörer

Utrikesministeriet vet vilka myndigheter företagen ska kontakta på målmarknaden. Tack vare denna information blir marknadstillträdet snabbare och effektivare. Samtidigt minimeras företagets risktagning och onödiga misstag.

Kontakt: Finlands utlandsbeskickning eller utrikesministeriets regionala Team Finland-samordnare.

Prestigetjänster

Beskickningschefen, en annan tjänsteman på Finlands beskickning eller en hög tjänsteman på ministeriet kan delta i företagets evenemang och höja dess prestige genom att till exempel öppna evenemanget eller hålla ett tal.

På detta sätt kan företaget bygga en tillförlitlig och trovärdig bild av sig själv och öka sin synlighet på målmarknaden.

Kontakt: Finlands utlandsbeskickning.

Problemlösning

Finlands beskickningar i världen eller utrikesministeriet vet vilka myndigheter som behövs för att lösa ett visst problem, kontaktar de berörda myndigheterna och besöker vid behov myndigheterna tillsammans med företaget eller på företagets vägnar.

Beskickningen eller ministeriet hjälper företaget också med andra tillgängliga medel och kontakter för att undanröja eventuella problem.

Kontakt: Finlands utlandsbeskickning, utrikesministeriets regionala Team Finland-samordnare eller enheten för marknadstillträde.

Lokaluthyrning

Företag kan hyra finska beskickningars lokaler för säljfrämjande eller nätverksbildande evenemang. Som värd för evenemanget står beskickningschefen eller hans eller hennes ställföreträdare.

Evenemang som ordnas i beskickningen bidrar till att bygga en trovärdig företagsprofil och hjälper företaget att nätverka på målmarknaden.

Företagen ska själva bestämma evenemangets målgrupp och karaktär och delta i arrangemangen enligt överenskommelse.

Kontakt: Finlands utlandsbeskickning.

Utrikesministeriets regionala avdelningar

Utrikesministeriets regionala avdelningar leder och stödjer Team Finland-nätverket ute i världen. Kontaktinformation till tjänsteman med ansvar för de olika länderna hittar du via enheterna nedan.

Europaavdelningen

Östavdelningen

Avdelningen för Amerika och Asien

Avdelningen för Afrika och Mellanöstern

Kontaktperson

  • Utrikesministeriets kontaktperson med ansvar för samordningen av hela Team Finland-nätverket är utrikesrådet Okko Salmimies, e-post okkopekka.salmimies(a)formin.fi
Takaisin ylös