Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 27.4.2015

Tuki Suomen vesifoorumille

Kuvaus

Suomen vesifoorumin tavoitteena on kumppanimaiden vesisektorin kestävä kehittäminen ja sitä kautta elinolosuhteiden, tasa-arvoisten mahdollisuuksien, julkisen ja yksityisen sektorin, työpaikkojen sekä laajasti maiden yhteiskuntien kehittyminen. Suomen vesifoorumi tuo yhteen vesialan toimijoita tuottamaan laadukkaampaa kehitysyhteistyötä ja siihen perustuvia jatkohankkeita, lisää kehitystietoisuutta ja -myönteisyyttä, sekä vaikuttaa kansainvälisiin kehitysyhteistyöstrategioihin. Toimintaa tehdään yhdessä kumppanien ja kehitysyhteistyötä tekevien jäsenten ja näiden kumppanien kanssa. Toiminnan vaikutukset heijastuvat erityisesti Suomen pääkumppanuusmaihin ja muihin kehitysmaihin, joissa on tunnistettu tarvepohjaisia yhteistyömahdollisuuksia yhdessä paikalliskumppanien kanssa. Toiminta tuottaa sekä suoria että välillisiä kehitysvaikutuksia ja on linjassa YK:n ja sen alaisten organisaatioiden julistusten sekä OECD:n kehitysapukomitean tavoitteiden kanssa. Suomen vesifoorumi tuo yhteen suomalaisia vesialan asiantuntijoita, edistää niiden kansainvälistymistä ja tekee niiden toimintaa tunnetuksi maailmalla. Vesifoorumi kokoaa yhteen keskeisen ministeriöt, tutkimuslaitokset, yliopistot ja oppilaitokset sekä yritykset ja yhteisöt. Ulkoministeriö on tukenut Suomen vesifoorumia sen perustamisesta vuodesta 2009 lähtien. Rahoitus käytetään kehitysmaita ja kehityskyysmyksiä koskevaan toimintaan. Vuoden 2015 rahoituksella tuetaan yleiskulujen lisäksi kumppanuuksia ja verkottumista sekä vaikuttamistyötä ja viestintää.

Rahoituspäätös 27.4.2015

120 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Vesipolitiikka ja -hallinto 30%
Perus vesihuolto ja sanitaatio 60%
Jätehuolto 10%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Suomen vesifoorumi ry
Suomen vesifoorumi ry

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892610

Tunnus

UHA2015-012818

Luotu

7.4.2015

Sivua muokattu

26.5.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös