Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 11.5.2015

ERITT/ADB Mekongin ympäristöohjelma

Kuvaus

Mekongin ympäristöohjelma (CEP-BCI) on yksi ADB:n Mekongin alueen taloudellisen yhteistyön ohjelmista. Ohjelman tavoitteena on vähentää köyhyyttä, vahvistaa ympäristön kestävyyttä ja sosiaalista tasa-arvoa Mekongilla. CEP on kolmivaiheinen ohjelma, joka alkoi vuonna 2006 ja päättyy 2022. Suomi on rahoittanut hanketta vuodesta 2008 lähtien. Mekongin alueen maat näkevät hankkeen teeman yhdeksi kolmesta tärkeimmästä keskiaikavälintavoitteista yhdessä ruokaturvan ja energiakysymysten kanssa. Ohjelmassa vahvistetaan maiden kapasiteettia ottaa huomioon ympäristöasiat maiden kehitysstrategioissa ja investointisuunnitelmissa. Tarkoituksena on kasvattaa kapasiteettia, joka liittyy mm. strategisten ympäristövaikutusten arviointiin (SEA) ja ympäristön tilan mittaamiseen ja seurantaan (Environmental Performance Assessment). Luonnon monimuotoisuuden suojelua edistetään perustamalla suojelukäytäviä luonnonsuojelualueiden välille ja tukemalla paikallisten kylien vaihtoehtoisia elinkeinoja näillä käytäväalueilla. Tätä komponenttia on toteutettu kansalaisjärjestöjen mm. WWF:n kanssa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja mitigaatio korostuvat hankkeen II-vaiheessa. Kylissä tehdään varautumissuunnitelmia ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä varten.

Rahoituspäätös 11.5.2015

3 026 000 €

Kohdealue

Mekong (alueellinen)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Biodiversiteetin vaalinta
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50%
Luonnon monimuotoisuus 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Aasian kehityspankki

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79810801

Tunnus

UHA2015-015563

Luotu

27.4.2015

Sivua muokattu

22.5.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös