Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 13.5.2015

Tuki Kambodzhan erityistuomioistuimelle

Kuvaus

Kambodzhan erityistuomioistuin (The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC) on Kambodzhan ja YK:n yhteinen hybridituomioistuin, jota varten YK on perustanut teknistä tukea antavan toimielimen (The United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials, UNAKRT). Tuomioistuimen mandaatti sisältää vakavat ihmisoikeus- ja kansainvälisen humanitäärisen oikeuden loukkaukset punakhmerhallinnon aikana vuosina 1975–1979. Tavoitteena on saattaa punakhmerien johtohahmot vastuuseen tekemistään rikoksista. Kansanmurhan uhreina kuoli vähintään 1,7 miljoona ihmistä. YK tukee tuomioistuimen toimintaa vuonna 2003 solmitun sopimuksen (57/228B) mukaisesti. Tuomioistuimen budjetti muodostuu kansainvälisen yhteisön vapaaehtoisista lahjoituksista. Tuomioistuimen työ lasketaan kokonaisuudessaan julkiseksi kehitysavuksi ja sitä voidaan tukea ODA-määrärahoilla.

Rahoituspäätös 13.5.2015

1 000 000 €

Kohdemaa

Kambodzha

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Lain ja oikeuden kehittäminen 60%
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 20%
Ihmisoikeudet 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

72803408

Tunnus

UHA2015-011263

Luotu

23.3.2015

Sivua muokattu

21.5.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös