Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Barnskydd

Utrikesministeriet kan på begäran av en annan myndighet eller av ett barns vårdnadsavare bistå vid utredningen av barnets omständigheter i utlandet då, när ärendet inte faller under någon annan myndighets behörighet.

I barnskyddsärenden idkar utrikesministeriet samarbete med sociali- och hälsovårdsministeriet samt med Finlands barnskyddsmyndigheter.

Beskickningen kan på begäran av vårdnadshavare lämna in en begäran om utredning beträffande omständigheterna för ett barn som vistas tillfälligt utomlands. Utförandet av förfrågningen gällande barnets omständigheter förutsätter att vårdnadshavaren har motiverade skäl att misstänka, att barnets omständigheter riskerar eller hotar riskera barnets hälsa. 

Detta dokument

Mer på internet

Sidansvarig Enheten för konsulära ärenden

Uppdaterat 4.11.2015

Takaisin ylös