Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Utrikesförvaltningens strategiska prioriteter

Målet för utrikes- och säkerhetspolitiken är att stärka Finlands internationella ställning, trygga landets självständighet och territoriella integritet och förbättra finländarnas säkerhet och välfärd. I en värld av
inbördes beroendeförhållanden ska Finland främja internationell stabilitet, fred, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och jämställdhet.

Utrikesministeriet har fastställt strategiska prioriteringar och mål för sin verksamhet som främjas genom samarbete inom olika politikområden och samverkan mellan olika åtgärder.

Läs hela texten: pdfUtrikesförvaltningens strategiska prioriteter (pdf, 4 sidor)

Närområdenas stabilitet, EU som säkerhetsgemenskap och Finlands internationella ställning

Det är av stor vikt för Finland att stärka det säkerhetspolitiska samarbetet med de nordiska länderna och särskilt med Sverige. EU är en viktig säkerhetsgemenskap för Finland och medlemskapet kopplar Finland till den västliga värdegemenskapen.

En modern och effektiv utrikesförvaltning

En aktiv utrikespolitik som garant för Finlands säkerhet och välfärd förutsätter en aktiv utrikesförvaltning vars sakkunnighet är ett stöd för hela statsförvaltningen. Ett eget beskickningsnätverk är av central betydelse för Finland. De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas till fullo inom hela förvaltningsområdet, särskilt i utvecklingen av informationssystemen.

Takaisin ylös