Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utvecklingssamarbete: Stöd till kulturaktörer

Utrikesministeriet beviljar stöd för kulturprojekt, som genomförs i utvecklingsländerna. Målet är att projekten på gräsrotsnivå ska påverka den ekonomiska och sociala utvecklingen i mållandet samt främja jämställdheten och demokratin.

Takaisin ylös