Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Ministeriet och beskickningar

Utrikesministeriet främjar Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd och arbetar för en säker och rättvis värld.

I fokus för utrikesministeriets verksamhet finns utrikes- och säkerhetspolitiken samt utrikespolitiskt betydelsefulla internationella frågor och internationella relationer i allmänhet. Utrikesministeriet skall också bistå andra förvaltningsgrenar vid samordningen av internationella frågor.

Utrikesministeriets förvaltningsområde – ministeriet och representationsnätet med sina nästan hundra utlandsmyndigheter – betjänar finländarna, det finländska näringslivet och samhället, republikens ledning och riksdagen.

Den finländska välfärden bygger i allt större utsträckning på kompetens, kreativitet och innovation. Vår relativt sett begränsade nationella verksamhetssfär erbjuder endast begränsade möjligheter för en framgångsrik verksamhet. Det är därför viktigt att vi kan agera effektivt på internationella forum.

Finländarna rör sig också allt mer ute i världen, både i arbetet och på fritiden. Allt detta ställer allt större krav på verksamheten vid de finska representationerna.

pdfGeneral presentation: Vad gör utrikesministeriet?

Detta dokument

Sidansvarig Administrativa tjänster

Uppdaterat 26.9.2016

Takaisin ylös