Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 24.4.2015

Finland ratificerade Ukrainas, Moldaviens och Georgiens associeringsavtal med EU

Pressmeddelande 114/2015
24.4.2015

Fredagen den 24 april godkände Republikens president associeringsavtalen som slutits mellan Ukraina, Moldavien och Georgien och Europeiska unionen samt dess medlemsstater. Avtalen fördjupar ländernas politiska och ekonomiska samarbete med EU och dess medlemsstater.

Målet med avtalen är att stegvis integrera länderna i EU:s inre marknad genom att skapa ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan unionen och associeringsländerna. Avtalen stöder stabiliteten och demokratin i länderna samt skapar förutsättningar för en fördjupning av de ekonomiska relationerna. Målet med avtalen är också att främja områdesvist samarbete inom förvaltningens olika sektorer samt att utveckla den offentliga sektorns pålitlighet och effektivitet i länderna.

Finland undertecknade avtalen i Bryssel i juni 2014 tillsammans med övriga EU-medlemsländerna. Varje avtal träder i kraft i sin helhet då alla parter har godkänt det nationellt. Avtalen har till vissa delar tillämpats provisoriskt mellan EU och Moldavien och Georgien sedan den 1 september 2014 samt mellan EU och Ukraina sedan den 1 november 2014. Vid sitt plenum den 10 mars 2015  antog riksdagen regeringens proposition (RP 355/2014 rd) om godkännande av avtalen.

För mera information: chefen för enheten för Östeuropa och Centralasien Päivi Peltokoski, tfn 0295 351 523 eller projektassistent Henrik Veikanmaa, tfn 0295 351 566.

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 24.4.2015

Takaisin ylös