Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 24.4.2015

Suomi ratifioi Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-assosiaatiosopimukset

Tiedote 114/2015
24.4.2015

Tasavallan presidentti hyväksyi perjantaina 24. huhtikuuta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian välillä tehdyt assosiaatiosopimukset. Sopimukset syventävät maiden poliittista ja taloudellista yhteistyötä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa.

Sopimusten tavoitteena on integroida maat vaiheittain EU:n sisämarkkinoihin luomalla unionin ja assosiaatiomaiden välille laaja ja kattava vapaakauppa-alue. Ne tukevat maiden vakautta ja demokratiaa sekä luovat puitteet taloussuhteiden syventymiselle. Sopimusten tavoitteena on myös edistää alakohtaista yhteistyötä hallinnon eri sektoreilla sekä kehittää maiden julkisen sektorin luotettavuutta ja tehokkuutta.

Suomi allekirjoitti sopimukset Brysselissä kesäkuussa 2014 yhdessä muiden EU:n jäsenmaiden kanssa. Kukin sopimus tulee täysimääräisenä voimaan sitten, kun kaikki osapuolet ovat hyväksyneet sen kansallisesti. Sopimuksia on sovellettu väliaikaisesti tietyin osin EU:n sekä Moldovan ja Georgian välillä 1.9.2014 lähtien sekä EU:n ja Ukrainan välillä 1.11.2014 lähtien. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen (HE 355/2014 vp) sopimusten hyväksymiseksi täysistunnossaan 10.3.2015.

Lisätietoja: Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön päällikkö Päivi Peltokoski, puh. 0295 351 523 tai projektiavustaja Henrik Veikanmaa, puh. 0295 351 566.

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.4.2015

Takaisin ylös