Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 20.4.2015

Stöd från Finland för undsättning av offren för konflikterna i Jemen och Libyen

Pressmeddelande 106/2015
17.4.2015

Den 17 april beviljade Finland 900 000 euro i humanitärt bistånd till offren för konflikterna i Libyen och Jemen. Av stödet styrs 400 000 euro till Libyen och 500 000 euro till Jemen, till Internationella rödakorskommittén ICRC via Finlands röda kors. Stödet kommer från anslagen för humanitärt bistånd inom Finlands utvecklingssamarbete.

Det humanitära läget i Jemen är kritiskt beroende på upptrappade strider. Situationen har ökat andelen människor som tvingats fly inom landet samt antalet flyktingar till Somalia och Djibouti. De humanitära behoven i Jemen var mycket stora redan tidigare: cirka 16 miljoner människor har varit i behov av humanitär hjälp. Röda Korsets internationella kommitté har krävt att parterna i konflikten ska iaktta den humanitära rättens förpliktelser. Organisationen erbjuder första hjälp, bistånd i form av varor såsom hushållsredskap och sanitering, mathjälp samt en möjlighet till rent vatten. Dessutom besöker organisationen fängelser och stöder en förbättring av fångarnas livsvillkor samt arbetar för att spåra försvunna familjemedlemmar.

I Libyen är läget kritiskt och säkerhetsläget har försvagats snabbt då striderna har upptrappats. Att slippa fram till de hjälpbehövande i landet är mycket svårt. Röda Korsets internationella kommitté är en av de få humanitära organisationerna som förmår agera även inom landet tillsammans med Libyens Röda Halvmåne. Organisationen strävar efter att hjälpa sjukhus att upprätthålla sin service, kräver att den humanitära rätten iakttas samt säkerställer skyddet av civila, medicinskt skydd samt biståndsverksamheten. Arbete görs också för att sammanföra försvunna familjemedlemmar.

Finlands Röda Kors stöder Röda Korsets internationella kommitté ICRC:s insatser med materialanskaffningar och eventuella personresurser.

För mera information: minister Paateros specialmedarbetare Sonja Kekkonen, tfn 050 455 4680, och chefen för enheten för humanitärt bistånd Anna Gebremedhin, tfn 040 583 0149

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 20.4.2015

Takaisin ylös