Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 8.4.2015

Finlands användning av utvecklingssamarbetsmedel ökade år 2014

Pressmeddelande 96/2015
8.4.2015

(Pressmeddelandet har korrigerats den 9.4 kl. 17.30 beträffande siffrorna för humanitärt bistånd och Ebola-pandemin.)

År 2014 använde Finland sammanlagt 1,23 miljarder euro till utvecklingssamarbete. Nivån motsvarade 0,6 procent av Finlands bruttonationalinkomst. I detta ingår också kostnader för mottagning av flyktingar, andelen av EU:s budget och andra avgifter som klassas som utvecklingssamarbete inom olika förvaltningsområden.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, offentliggör idag förhandsstatistik om det förverkligade offentliga utvecklingssamarbetet 2014.

Finlands utvecklingssamarbetsutbetalningar ökade med 150 miljoner euro jämfört med föregående år. Anslagen enligt budgeten förblev på samma nivå som föregående år. Bland annat ökningen av utsläppshandelsintäkter och en förbättrad användning av anslagsposter som via effektiviserad administration överförts från tidigare år ökade de tillgängliga medlen. Tillväxten riktades ifjol framför allt till humanitära kriser samt till en förbättring av flickors och kvinnors ställning.

Finland beviljade år 2014 en rekordmängd anslag från resursplanens punkt för humanitärt bistånd, närmare 106 miljoner euro. Ebolapandemins andel av olika utbetalningar ökade totalt till 10 miljoner euro.  Även stöden som utbetalades till internationella organisationer, stödet till bräckliga stater samt till Finnfund ökade.

År 2014 riktade Finland framför allt sitt bistånd till främjandet av jämställdhet samt till flickors och kvinnors rättigheter via FN:s jämställdhetsorganisation UN Women och befolkningsfonden UNFPA. UNFPA var den största stödtagaren, till vilken det styrdes nästan 51 miljoner euro av Finlands utvecklingssamarbetsmedel i form av allmänt stöd och för landsvisa projekt.

År 2014 styrde regeringen sammanlagt 69 miljoner euro utsläppshandelsintäkter till utvecklingssamarbete och till den internationella klimatfinansieringen.

Bland länderna riktades de största utbetalningarna inom Finlands utvecklingssamarbete 2014 till Kenya (cirka 40 miljoner euro), Tanzania (39), Etiopien och Afghanistan (28), Nepal (25), Zambia (21), Moçambique (20) samt till Somalia (cirka 18 miljoner euro). I siffrorna ingår både mellanstatligt utvecklingssamarbete, en del av frivilligorganisationernas landsvisa samarbete och landsvisa projekt som genomförs via FN-organisationerna.

För mera information: avdelningschefen för utvecklingspolitiska avdelningen Pekka Puustinen, pekka.puustinen@formin.fi, tfn 0295 350 560 och chefen för förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete Lotta Karlsson, lotta.karlsson@formin.fi, tfn 0295 351 932

Takaisin ylös