Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 8.4.2015

Suomen kehitysyhteistyövarojen käyttö kasvoi vuonna 2014

Tiedote 96/2015
8.4.2015

(Tiedotetta on muokattu 9.4. klo 17.15 humanitaarisen avun ja Ebola-pandemian lukujen osalta.)

Suomi käytti vuonna 2014 kehitysyhteistyöhön yhteensä 1,23 miljardia euroa. Taso vastasi 0,6 prosenttia Suomen bruttokansantulosta. Lukuun lasketaan myös pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia kuluja, osuus EU:n talousarviosta ja muita kehitysyhteistyöksi tilastoitavia maksuja eri hallinnonaloilta.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisee tänään ennakkotilastot vuoden 2014 toteutuneesta julkisesta kehitysyhteistyöstä.

Suomen kehitysyhteistyömaksatukset kasvoivat 150 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Talousarvion mukaiset määrärahat pysyivät edellisvuoden tasolla. Käytettäviä varoja kasvattivat muun muassa päästöhuutokauppatulojen kasvu ja hallinnon tehostamisen kautta aiemmilta vuosilta siirtyneiden määrärahaerien parantunut käyttö. Kasvu kohdistui viime vuonna etenkin humanitaarisiin kriiseihin sekä tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen.

Suomi myönsi vuonna 2014 humanitaarisen avun käyttösuunnitelmakohdasta ennätysmäärän apua eli lähes 106 miljoonaa euroa. Ebola-pandemian osuus eri maksatuksista kohosi kaikkiaan 10 miljoonaan euroon. Myös kansainvälisille järjestöille maksetut tuet, tuki hauraille valtioille sekä Finnfundille nousivat.

Suomi suuntasi vuonna 2014 apuaan etenkin tasa-arvon sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseen YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin ja väestörahasto UNFPAn kautta. Merkittävin tuensaaja oli UNFPA, jolle ohjattiin yleistukea ja maakohtaisiin hankkeisiin lähes 51 miljoonaa euroa Suomen kehitysyhteistyövaroja.

Vuonna 2014 hallitus ohjasi kaikkiaan 69 miljoonan euron päästökauppatulot kehitysyhteistyöhön ja kansainväliseen ilmastorahoitukseen.

Maista Suomen kehitysyhteistyön suurimmat maksatukset kohdistuivat vuonna 2014 Keniaan (noin 40 miljoonaa euroa), Tansaniaan (39), Etiopiaan ja Afganistaniin (28), Nepaliin (25), Sambiaan (21), Mosambikiin (20) sekä Somaliaan (noin 18 miljoonaa euroa). Luvuissa ovat mukana sekä hallitustenvälinen kehitysyhteistyö, osa kansalaisjärjestöjen maakohtaisesta yhteistyöstä että YK-järjestöjen kautta toteutettuja maakohtaisia hankkeita.

Lisätietoja: kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Pekka Puustinen, pekka.puustinen@formin.fi, puh. 0295 350 560 ja kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikön päällikkö Lotta Karlsson, lotta.karlsson@formin.fi, puh. 0295 351 932

Takaisin ylös