Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utrikesministeriets arkiv

Utrikesministeriets arkiv är centralarkiv för sitt förvaltningsområde och arkivets huvudsakliga uppgift är att tjäna ministeriet och andra myndigheter. Också forskare kan använda arkivet.


Material

I utrikesministeriets arkiv finns material allt sedan ministeriet inrättandes 1918. Materialet är en samling källor som är centrala i forskningen om Finlands utrikespolitik och internationella relationer.

Den viktigaste delen av arkivet är dokumentsamlingen som är indelad i signum enligt sakinnehåll. Alla dokument, brev osv. som gäller ett visst ämne är samlade i samma arkivmapp.

Också arkiven för kommittéer och delegationer underställda utrikesförvaltningen finns tillgängliga för forskare. I arkivet ingår även en kartsamling.

Man söker i arkivets dokumentsamling med hjälp av arkivförteckningarna. Personalen kan dessutom göra sökningar i sak- och personkartoteken samt i elektroniska register.

År 1982 tog ministeriet i bruk det första elektroniska registret.

Arkivpersonalen hjälper dig att hitta det material du söker och hämtar fram det.


Kundservice

Det finns fyra forskarplatser i samband med arkivets kundtjänst, som finns i utrikesministeriets bibliotek.

Forskare får ta kopior av dokumenten (à 0,50 €) och använda mikrokortsläsare.

Man får också använda sin egen bärbara dator och digitala kamera. Det finns trådlös internetanslutning i biblioteket som forskarna får använda.

Landsarkivet i Uleåborg

Största delen av de finländska beskickningarnas arkiv från tiden före 1947 har flyttats till landskapsarkivet i Uleåborg, varifrån handlingar kan fjärrlånas till nationalarkivet och de övriga landsarkiven.

De mest kompletta dokumentsamlingarna finns i ministeriets arkiv.


Begränsningar

Ministeriets arkiv är öppet för alla. I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är sekretesstiden för handlingar i regel 25 år.

Användningen av handlingar begränsas också av bestämmelser om till exempel skydd för affärs- eller yrkeshemligheter och skyddet för människors privatliv.

pdfDokumentgrupper som behandlar utrikespolitiska ärenden (PDF)

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)


Kundservice: kontaktuppgifter

Utrikesministeriets arkiv ligger i ministeriets lokaler i Sjöekipagets B-byggnad på Skatudden. Arkivet är öppet måndag till fredag kl. 9–15. Vänligen meddela oss om ditt besök och uppge ditt forskningsämne senast en dag i förväg på e-postadressen tietopalvelu.um@formin.fi

Besöksadress: Sjöekipaget, Maringatan 22 B1, Helsingfors
Postadress: Utrikesministeriet, PB 176, 00023 Statsrådet
Tfn: 0295 350 601
E-post: tietopalvelu.um@formin.fi

Takaisin ylös