Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 6.3.2015

Avoimuus investointisuojakysymyksissä lisääntyy uuden sopimuksen myötä

Tiedote 76/2015
6.3.2015

Tasavallan presidentti on tänään myöntänyt suurlähettiläs Petri Salolle valtuudet allekirjoittaa Suomen puolesta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNCITRAL) yleissopimuksen sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevien avoimuussääntöjen soveltamisesta Suomen voimassa oleviin investointisuojasopimuksiin. Yleissopimus avataan allekirjoituksille Mauritiuksen Port Louisissa 17.3.2015.

Uusien sääntöjen mukaan kaikki asiakirjat ovat julkisia, kuulemiset ovat yleisölle avoimia ja asiasta kiinnostuneet tahot voivat toimittaa oikeudelle lausuntoja. Samalla luottamuksellisille tiedoille vahvistetaan tarkoituksenmukainen suoja esimerkiksi liikesalaisuuksien turvaamiseksi.

"Tämä on suuri edistysaskel kansainväliselle investointisopimusjärjestelmälle ja samalla kaupan vapauttamiselle. Avoimuuden lisääminen sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisuun (ISDS) palvelee niin kansalaisten, sijoittajien kuin valtioidenkin etua. Suomi on johdonmukaisesti edistänyt avoimuutta kaikissa kauppapoliittisissa yhteyksissä ja allekirjoitettu sopimus on selkeä osoitus tästä linjasta," korostaa eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka.  

Suomi on aktiivisesti osallistunut UNCITRALin avoimuussääntöjen kehittämiseen ja haluaa noudattaa niitä kaikkien kahdenvälisten sopimustensa sekä Energiaperuskirjan osalta.

Lisätietoja: Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos, puh. 040 557 6862, Miika Tomi, eurooppa- ja ulkomaankauppaministerin lehdistöavustaja, puh. 050 574 0507

Takaisin ylös