Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 3.3.2015 | Suomen suurlähetystö, Windhoek

Namibian talous kasvaa voimakkaasti

Namibian kasvun selkeinä vetureina ovat rakennussektori sekä vähittäis- ja jälleenmyyntikauppa. Poikkeuksellisen vahvan talouden suoriutumiskyvyn taustalla ovat suorat ulkomaiset investoinnit sekä raha- ja talouskannustimet.

namibia
Kuva: World Bank Photo Collection, Flickr.com, ccby 2.0

Namibia on hakenut talouskehitystä kasvuhakuisella finanssipolitiikalla.

Viime vuonna valtion budjetti kasvoi yli 25 prosenttia johtuen suurelta osin järjestetyistä presidentti- ja parlamenttivaaleista sekä valtion pyrkimyksistä rahoittaa suuria infrastruktuurihankkeita.

Valtion menoja kasvattivat myös huomattavat palkkojen korotukset, joilla yhdessä veroleikkausten kanssa pyrittiin lisäämään kuluttajien ostovoimaa.

Viime vuonna koetun positiivisen talouskasvun odotetaan jatkuvan Namibiassa. Erityisesti rakennussektorin kasvun nähdään jatkuvan, mutta samaan aikaan keskuspankin ennustetaan yhdessä valtionvarainministeriön kanssa pyrkivän hillitsemään kasvuhakuista finanssipolitiikkaa. 

Rakennussektorin kasvua selittää maan historiassa ennennäkemättömän suuret ulkomaiset suorat investoinnit kaivossektorille sekä valtion merkittävä budjetin lisäys asuntotuotantoon. Tämä on lisännyt yksityissektorin ja valtio-omisteisten yhtiöiden toimintaa ja investointeja sektorilla.

Tchudi kuparikaivoksen, Otjikoto kultakaivoksen sekä Husab uraanikaivoksen rakennustyöt rahoitetaan pääosin ulkomaisin investoinnein. Suunnitteilla olevat logistiikka- ja infrastruktuurihankkeet varmistavat rakennussektorin kasvun vielä vuosia eteenpäin.

Rakennussektorin buumi vaikuttaa suotuisasti myös maan työllisyystilanteeseen luoden uusia työpaikkoja eri puolille maata.

Vakaa talouskasvu luo vankan perustan

Namibia on vuodesta 2011 lähtien noudattanut aiempaa kasvuhakuisempaa finanssipolitiikkaa. Bud-jetin lisäyksiä on kuitenkin käytetty taloudellisesti ja suhdanteita seuraten. Tasainen talouden kasvu on jatkunut jo neljännesvuosisadan maailman talouden heilahteluista huolimatta.

Namibian mukautuva raha- ja talouspolitiikka sekä työpaikkojen lisääntyminen ovat vaikuttaneet suotuisasti myös ostovoiman kasvuun.

Vuoden 2014 aikana koettu positiivinen kasvu on luotsannut Namibian talouden entistä kiihtyvämmälle kasvuraiteelle.

Kasvun nähdään jatkuvan, mutta samaan aikaan keskuspankin ennustetaan yhdessä valtionvarainministeriön kanssa pyrkivän hillitsemään kasvuhakuista finanssipolitiikkaa.

Luottamus Namibian talouteen kansainvälisesti on edelleen hyvä ja julkisen talouden uskotaan palaavan kestävälle tasolle pitkällä aikavälillä.

Vahvana perustana Namibian kehitykselle ovat vakaa talouskasvu ja kasvavat ulkomaiset suorat investoinnit erityisesti kaivossektorille. Namibian talouden ennustetaankin pysyvän vakaana huolimatta mahdollisista maailman talouden heilahduksista Euroopassa ja Aasiassa.

Elisabet Kivimäki

Päivitetty 3.3.2015

Takaisin ylös