Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Exportkontroll, 23.2.2015

Förordningen om produkter med dubbla användningsområde har uppdaterats 

Den nya förteckningen över produkter med dubbla användningsområden, som har trätt i kraft, innehåller sammanlagt ca 400 ändringar. Därför uppmanas alla exportörer av produkter med dubbla användningsområden att granska uppdaterade bilaga 1,  i synnerhet med hänsyn till de egna produkterna.

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 ändrades den 31 december 2014. Kontrollförteckningen uppdaterades med kommissionens  delegerade förordning (EU) nr 1382/2014

För mera information:
Heikki Karri
Enheten för exportkontroll
E-post: vientivalvonta.um@formin.fi
Tfn 0295 351 137

Takaisin ylös