Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Om du förlorar ditt pass utomlands

Om du förlorar ditt pass utomlands ska du omedelbart anmäla det på närmaste polisstation. Som finsk medborgare kan du ansöka om ett nytt pass vid servicestället för beviljande av pass hos vilken finländsk beskickning som helst. Om du behöver pass i ett sådant land där Finland inte har någon beskickning, kan du i nödfall vända dig till ett annat EU-lands beskickning från vilken du kan få en särskild EU-resehandling för hemresan (Emergency Travel Document/ETD).

Om du förlorar ditt pass utomlands
Serviceställen för beviljande av pass utomlands är Finlands ambassader, generalkonsulat och konsulat. honorärkonsulat, honorärgeneralkonsulat och vissa speciella beskickningar beviljar inte pass.

Vad gör jag om mitt pass försvinner?

  1. Då passet försvunnit ska du genast göra en brottsanmälan eller anmälan om förvinnande till närmaste polisstation. I många länderfinns särskilda turistpoliser som tar emot anmälningarna.
  2. Be om en kopia av anmälningen eller ett eventuellt undersökningsprotokoll. Anmälningen eller undersökningsprotokollet behövs senare då du ansöker om nytt pass och möjliggör försäkringsersättning eller om det visar sig att det försvunna passet används fel.  

Om då det försvunna passet hittas?

Om dina försvunna officiella handlingar hittas senare, för oftast en lokal myndighet dem till ambassaden. Ambassaden skickar de upphittade handlingarna till Finland, till den myndighet som beviljat handlingarna.

Detta dokument

På vår webbplats

Sidansvarig Enheten för pass- och visumärenden

Uppdaterat 5.2.2016

Takaisin ylös