Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 16.12.2014

Demo ry, Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyön ohjelmatuki 2013-2015

Kuvaus

Demo on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten puoluerekisterissä olevien eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen lisärahoitushakemus vuosille 2014-2015 perustuu uuden hankkeen aloittamiselle Myanmarissa, sekä Demo ry:n toiminnan kehittämiselle molemminpuolisen oppimisen vahvistamiseksi suomalaisten puolueiden ja kohdemaiden poliittisten liikkeiden välillä. Myanmar kuuluu LDC-maaryhmään. Lisärahoitusta haetaan osaksi Demon meneillään olevaa kehitysyhteistyöohjelmaa, johon se sopii hyvin temaattisesti ja sisällöllisesti. Demo ry:n hakemus sopii hyvin yhteen Suomen kehityspoliittisen ohjelman ensimmäisen painopistealueen - demokraattiset ja vastuulliset, ihmisoikeuksia edistävät yhteiskunnat – kanssa. Lisäksi hakemus vastaa hyvin vuoden 2013 lopussa hyväksyttyä ulkoasiainministeriön demokratiatukipolitiikan linjausta. Demon toiminta on ollut nykyisellä ohjelmakaudella tuloksellista.

Rahoituspäätös 16.12.2014

300 000 €

Myönnöt

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 30%
Ihmisoikeudet 30%
Lain ja oikeuden kehittäminen 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892222

Tunnus

UHA2014-051591

Luotu

28.11.2014

Sivua muokattu

19.12.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös