Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 15.12.2014

Mosambikin poliittisen päätöksenteon tukeminen tutkimuksen kautta 2015-2018

Kuvaus

Mosambikin poliittisen päätöksenteon tukeminen tutkimuksen kautta 2015-2018 -hankkeen päätavoite on tukea laaja-alaista kasvua, joka parantaa merkittävästi mosambikilaisten elintasoa. Tavoitteeseen pyritään kohdistetulla tutkimuksella ja kapasiteetin vahvistamisella. Tarkoituksena on lisätä tutkijoiden analyyttisiä taitoja ja tukea poliittista päätöksentekoa tutkimuksen avulla keskittyen neljään teemaan, jotka ovat; 1) työpaikkojen luonti ja haavoittuvien ryhmien suojelu, 2) pitkän aikavälin makrotaloudellisen tasapainon saavuttamien ja ylläpitäminen, 3) rakennekehityksen edistäminen, 4) sosio-ekonomisten informaatiojärjestelminen parantaminen seurantaa ja evaluaatiota varten. Hankkeella on kolme keskeistä toimijaa, joista kaksi on suunnittelu- ja kehitysministeriössä (MPD) ja yksi Eduardo Mondlane yliopistossa (UEM). Kööpenhaminan yliopisto ja UNU-WIDER yliopisto antavat näille teknistä tukea ja rahoitusta. Pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa paikallista analyysitaitoja, niin ettei teknistä tukea enää tarvita. Hanke on osa Suomen laajempaa hyvän hallinnon ohjelmaa.

Rahoituspäätös 15.12.2014

3 000 000 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 60%
Energiapolitiikka ja -hallinto 10%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916426

Tunnus

UHA2014-050630

Luotu

20.11.2014

Sivua muokattu

19.12.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös