Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 8.12.2014

MOS/Opetussektorin sektoriohjelma

Kuvaus

Suomi on tukenut Mosambikin opetussektoria vuodesta 1997 ja liittyi yhteisrahasto FASEen vuonna 2003. Suomen rahoitus Mosambikin opetussektorille FASE korirahaston kautta tukee Mosambikin opetusministeriön strategian ESSP III :n ( Education Sector Support Programme III 2012-2016) toteuttamista. Yhteisrahasto FASE:n kautta varoja kanavoidaan Mosambikin perusopetukseen, toisenasteen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Opetussektori on yksi Mosambikin köyhyydenvähentämisstrategian prioriteettisektoreista. Huomiota kiinnitetään perusopetuksen laadun parantamiseen mm. opettajainkoulutusta ja varhaiskasvatusta kehittämällä ja kaikkein köyhimpien lasten koulun käyntimahdollisuuksien turvaamisella. Lisäksi pyritään parantamaan peruskoulun lopettavien oppilaiden työllistymismahdollisuuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään toisen asteen ja ammatillisen koulutuksen laajentamiseen ja kehittämiseen. Myös opetushallintoa kehitetään erityisesti piirikuntatasolla.

Rahoituspäätös 8.12.2014

2 000 000 €

Kohdemaa

Mosambik

Toimiala

Ala-asteen opetus 50%
Yläasteen ja lukion opetus 30%
Ammatillinen koulutus 20%

Tuen tyyppi

Sektoribudjettituki

Erityinen kohderyhmä

lapset
nuoret

Rahoituskanava

Mosambikin valtiovarainministeriö, FASE-sektorirahoitus

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25912402

Tunnus

UHA2011-005839

Luotu

12.1.2012

Sivua muokattu

19.12.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös