Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 8.12.2014

Hankesuunnittelu- ja seuranta Andien alueen yhteistyömaissa ja ohjelmassa

Kuvaus

Andien alueellisen yhteistyön painopisteet ovat luonnonvarojen kestävä hallinta, ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoskysymykset, joihin ihmisoikeusperustainen toteutustapa on vahvasti sisällytetty. Alueellisen integraation edistäminen ja rajat ylittävien haasteiden kohtaaminen korostuvat toiminnassa. Yhteistyö keskittyy uusiutuvan energian, metsän ja hydrometeorologian aloille sekä biodiversiteetin suojeluun. Andien alueellisen yhteistyön toteuttamiseksi ja yhteistyön tulosten ja vaikuttavuuden varmistamiseksi allokoidaan riittävät varat hankeseurantaan. Andien alueellisen ohjelman kokonaisvaltaisen toteutuksen kannalta on tarkoituksenmukaista sisällyttää määräraha- ja valtuussuunnittelussa hankesuunnittelu ja -seuranta omaksi osiokseen. Hankeseurantavarat kohdistetaan Andien alueellisen yhteistyön väli- ja loppuevaluointeihin, hankeseurantaan ja -kokouksiin ja muihin tapahtumiin vuosille 2015–2017. Lisäksi varaudutaan mahdollisiin ylimääräisiin ja ennakoimattomiin tilin- tai toiminnan tarkastuksiin.

Rahoituspäätös 8.12.2014

680 000 €

Kohdealue

Andit (alueellinen)

Toimiala

Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

49000001

Tunnus

UHA2014-052355

Luotu

4.12.2014

Sivua muokattu

18.12.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös