Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 16.12.2014

Maailmanpankin hallinnoima Pakistanin raja-alueiden jälleenrakennusrahasto

Kuvaus

Pakistanin raja-alueet eli Khyber Pakhtoonkhwa (KP), heimoalueet (Federally Administered Tribal Areas/FATA) sekä Balochistanin maakunta kärsivät pitkittyneestä konfliktista ja yhteiskunnallisesta epävakaudesta. Raja-alueiden sosioekonominen kehitys on tuntuvasti jäljessä muuta maata. Taloudellisten mahdollisuuksien ja julkisten palveluiden puute sekä hallintorakenteiden heikkoudet ovat luoneet kasvualustaa ääri-islamistiselle ideologialle, erilaisten terroristiryhmittymien kehittymiselle ja rikollisuudelle. Myös naisten asema on erityisen heikko näillä alueilla. Maailmanpankin hallinnoima jälleenrakennusrahasto tukee raja-alueiden kehitystä ja Pakistanin jälleenrakennusohjelman toimeenpanoa, sekä pienentää mahdollisuutta konfliktin kärjistymiseen tai uusiutumiseen. Rahasto täydentää ja vahvistaa Pakistanin hallituksen toimia seuraavilla osa-alueilla: (i) tehokas, kestävä ja luotettava peruspalveluiden tarjoaminen; (ii) elinkeinojen, infrastruktuurin ja palveluiden yhteisölähtöinen kehittäminen; (iii) markkinamahdollisuuksien ja tuloa tuottavan toiminnan luominen; (iv) kriisistä elpyminen, rauhanrakennuksen ja jälleenrakennustoiminnan tukeminen; sekä (v) hallinnon kehittäminen, institutionaalinen suorituskyky ja tehokkuus. Multirahasto hyödyntää 4,87 miljoonaa henkeä kriisin koettelemilla alueilla. Suomen kannalta Pakistanin raja-alueiden tukemisessa on kyse Suomen Afganistanin toimintaohjelman mukaisesta alueellisen lähestymistavan tukemisesta. Afganistanin ja Pakistanin välisen raja-alueen kehityksen tukeminen on looginen ja koherentti osa Suomen toimia Afganistanin kehityksen ja vakauttamisen tukemiseksi. Rauhan ja vakauden aikaansaaminen on sidottu kiinteästi alueen yleisessä tilanteessa tapahtuvaan kehitykseen. Tehokkaiden ja vaikutuksellisten kehitysinterventioiden läpivieminen Pakistanin rauhattomilla raja-alueilla on erittäin haasteellista, mutta samalla koko Etelä-Aasian vakauden kannalta välttämätöntä. Suomi on myöntänyt rahastoon n. 5,6 miljoonaa euroa vuonna 2010. Suomen 2 miljoonan euron lisärahoituksella vuonna 2014 tuetaan rahaston toimintaa vuoteen 2020 asti.

Rahoituspäätös 16.12.2014

2 000 000 €

Kohdemaa

Pakistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 20%
Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 40%
Jälleenrakennus 40%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66502801

Tunnus

UHA2014-028200

Luotu

27.6.2014

Sivua muokattu

18.12.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös