Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 16.12.2014

Syksyn 2014 kulttuurialan kehitysyhteistyön tuet myönnetty

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt tukea vuoden 2014 toisella hakukierroksella 16 hakemuksesta seitsemälle kulttuurialan kehitysyhteistyöhankkeelle yhteensä 160 000 euroa.

Ulkoministeriö myöntää vuosittain tukea hankkeille, jotka edistävät kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä ja tukevat moniarvoista kulttuurin kehittämistä.

Hankkeiden toteuttajia voivat olla kulttuurivaikuttajat tai -järjestöt sekä paikalliset ja kansalliset kulttuurielimet ja oppilaitokset.

Hanketukien myöntämisessä
käytetyt perusteet

Syksyn hakemuksia arvioitaessa otettiin huomioon Suomen kehityspoliittisen ohjelman periaatteet, jotka painottavat köyhyyden vähentämistä, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämistä sekä kestävää kehitystä.

Erityistä huomiota kiinnitettiin koulutusmahdollisuuksien parantamiseen, kehitysmaiden kulttuurin ja kulttuuri-identiteetin tukemiseen sekä pysyvien yhteistyöverkostojen luomiseen.

Hankkeita arvioitiin asetettujen tavoitteiden, kohderyhmien ja kehitysvaikutusten perusteella. Huomiota kiinnitettiin myös hankkeiden paikallisiin kumppaneihin, hankkeiden jatkomahdollisuuksiin sekä rahoitussuunnitelmaan.

Tukea saaneet hankkeet
ja niiden painopisteet:

Aalto Global Impact (AGI), Aalto University, Finland / Community 20 de Noviembre in Calakmul, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Technológico de Monterrey Campus Ciudad de México, Design Your Action, Meksiko

Hanke: Aalto LAB Mexico – Sustaining Mayan cultural values in marginalized communities in Calakmul, Mexico

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa aiemmin suunnitellun paikallisyhteisön omistaman ekohostellin rakentaminen ja jatkaa alkuperäisväestöön kuuluvien henkilöiden kouluttamista mm. käsitöiden parissa.

Edelleen jatketaan naisten kouluttamista hostellin johtamisessa sekä kulttuurin säilyttämisessä ja sen valjastamisessa elinkeinonharjoittamiseen. Hanke toteutetaan mm. työpajojen avulla.

Anna Hyvän Kasvaa ry / Hanne Orrenmaa / ChiNamibia, Namibia

Hanke: Art Education Towards Human Rights

Suomalaisen musiikin ja teatterialan asiantuntijan tarkoitus on esitellä taidekasvattajille taideopetuksen metodeja ja järjestää lapsille työpajatyöskentelyä musiikin, tanssin ja näyttämötaiteen avulla.

Päämääränä on tiivistää suomalaisen ja namibialaisen kansalaisjärjestön kulttuuriyhteistyötä, vahvistaa ChiNamibian kapasiteettia eri taiteen aloilla sekä tarjota lapsille kansainvälistymisen kokemusta.

Lasten kulttuuritietoisuutta lisätään opettamalla heille muita kulttuureja, mutta samalla he oppivat arvostamaan omaa erityistä kulttuuriaan ja ilmaisemaan itseään kulttuurisin keinoin.

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö, Sibelius Academy (SIBA) Seinäjoki unit / Hanoi College of Arts (HCA), Vietbac Highland Ethnic School, Vietnam

Hanke: Tradition for the Youth: Finnish – Vietnamese Traditional Music Dialogue

Suomalaiset ja vietnamilaiset opettajat, artistit ja opiskelijat kohtaavat, työskentelevät ja vaihtavat kokemuksiaan siitä, miten nuoret kummassakin maassa saadaan kiinnostumaan ja arvostamaan omia musiikkiperinteitään, luomaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja verkostoja maidensa toimijoiden keskuudessa.

Tarkoituksena on myös esitellä kummankin maan perinteistä musiikkia ja instrumentteja toisilleen.

Hankkeessa järjestetään kaksi työpajaa, joita seuraa yhteiset konsertit. Toinen työpaja olisi tarkoitus järjestää Suomessa Ilmajoen Spelit Folk Music Festival'n jälkeen.

Kulttuuriosuuskunta Uulu / Maailman musiikin keskus ja Fest Afrika sekä tansanialaisia taiteilijoita, Tansania

Hanke: Ihme Ilimba – Perinnesoittimien kehittämishanke Tansaniassa

Hankkeessa edistetään bagamoyolaisten ammattimuusikoiden mahdollisuuksia toimia täyspäiväisinä musiikin ammattilaisina sekä tehdään soitinkehitystyötä.

Tärkein tavoite on kehittää perinteisestä tansanialaisesta Ilimba-nimisestä sormipianosta länsimainen (tasavireinen) versio. Toisena tavoitteena on aloittaa sormipianojen markkinointi ja myynti maailmanlaajuisesti verkkokaupan kautta.

Suomen museoliitto ry / Museums Association of Pakistan MAP (Pakistanin museoliitto), GC University, Faisalabad, Pakistan

Hanke: Museologian opetuksen kehittäminen Pakistanissa

Hankkeen tavoitteena on kehittää pakistanilaisten museoissa työskentelevien henkilöiden sekä alaa opiskelevien museologista osaamista. Suomesta viedään museologista asiantuntijaosaamista Pakistaniin ja konsultoidaan opetussuunnitelman sisällön suunnittelua ja opetuksen toteuttamista yhteistyössä Pakistanin museoliiton ja yliopiston kanssa.

Museologisen osaamisen kehittäminen on edellytyksenä pakistanilaisten museoiden näyttelyiden, palveluiden ja muun toiminnan laadun parantamiseksi.

Tero Saarinen Company (Into liikkeessä ry) / Ghetto Exposed ja Suomen Nairobin suurlähetystö, Kenia

Hanke: Yhteisöllisyyttä ja luovien alojen toimintaedellytyksiä Keniassa

Hankkeessa tuotetaan yhdessä kenialaisten tanssijoiden ja muusikoiden kanssa tanssiproduktio, jonka tavoitteena on kasvattaa esittävän taiteen tuotantoon liittyvää osaamista ja verkostoyhteistyötä Keniassa.

Tuotannon taiteelliset lähtökohdat ovat kenialaisessa traditiossa. Pyrkimyksenä on yhdistää rikasta tanssi- ja musiikkitraditiota sekä visuaalisuutta nykytanssi-ilmaisuun.

Produktion tekijänoikeudet on tarkoitus jättää kenialaisen tuottajan haltuun teoksen pitkän elinkaaren ja ansaintamahdollisuuksien mahdollistamiseksi.

Vähemmistöryhmien tukijärjestö, Omega ry / Vast, Bhutan, Aa-Yang Music School, Thimphu, Bhutan, Traktsho Vocational Training Centre for Special Children and Youth, Traktsho East, Bhutan

Hanke: "Mountain Echoes"

Hankkeessa viedään EU-direktiivin vuoksi Suomesta käytöstä poistettu Helsingin kaupunginteatterin lahjoituksena saatu käyttökelpoinen mikrofonijärjestelmä hyötykäyttöön Bhutaniin.

Vuoden aikana järjestetään kymmenisen työpajaa, joissa kiinnostuneita koulutetaan suomalaisten asiantuntijoiden avulla käyttämään laitteistoa erilaisissa ympäristöissä (musiikki, puhe, laulu, elokuva, teatteri).

Samalla kartoitetaan maan tarpeet laitteiston käytölle ja kehitetään luovia toimintatapoja niiden käyttöön. Hanke mahdollistaa uudenlaista toimintaa Bhutanin kulttuurielämässä. 

Päivitetty 16.12.2014

Takaisin ylös