Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 10.11.2014

Hyvän hallinnon ja tilivelvollisuuden edistäminen Keniassa

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on, että valtion ja kansalaisyhteiskunnan toimijat taistelevat tehokkaasti korruptiota ja julkisen vallan väärinkäyttöä vastaan. Hankkeessa tuetaan koko korruptionvastaisen toiminnan ja toimijoiden ketjua, ja kehitetään kenialaisten instituutioiden kapasiteettia seuraavilla aloilla: a) korruption ehkäisy, b) tutkinta ja raportointi, c) hallinnolliset oikaisumenettelyt, d) oikeudellinen valvonta ja lakien ja sanktioiden toimeenpano, d) kaikkien toimijoiden koordinaatio ja yhteinen monitorointi. Hankkeen toteuttaa GIZ yhteistyössä kenialaisten instituutioiden kanssa. Suomen tuella tehostetaan ehkäisyyn, raportointiin ja tutkintaan sekä valitusmekanismeja vahvistavaan toimintaan erityisesti viidessä maakunnassa. Myös kansalaisyhteiskunnan osallistumista syvennetään. Maakuntatason toiminta keskittyy sektoreille (terveys, maatalous, vesi), joilla sekä Suomi ja Saksa toimivat. Lisäksi Suomen tuella katetaan korruptioon liittyvien varojen takaisinperintään liittyviä toimia ja sukupuolten välisen tasa-arvon järjestelmällisempi integroiminen hankkeeseen.

Rahoituspäätös 10.11.2014

4 200 000 €

Kohdemaa

Kenia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Antikorruptiojärjestöt ja -instituutiot 50%
Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret
vanhukset
vammaiset henkilöt
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821177

Tunnus

UHA2014-044428

Luotu

29.9.2014

Sivua muokattu

8.12.2014

Käsittelyn vaihe

Hallitusten välinen sopimus
Hallitusten välinen sopimus
Sopimusluonnoksen valmistelu ja sopimusneuvottelut

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös