Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Personalplaneringsenheten

Till enhetens uppgifter hör

 • personalplanering och fördelning av personalresurserna'
 • inrättande och indragning av tjänster samt andra tjänstearrangemang
 • anställningar, tjänsteutnämningar, ingående av arbetsavtal, förordnande till uppgift och personalflyttningar
 • tjänstledigheter, alterneringsledigheter och anställningsförhållandens upphörande
 • titlar och tjänstetitlar som används inom utrikesrepresentationen
 • personalförvaltningens datasystem och lönesystem
 • tjänste- och anställningsvillkor, ersättningssystemet inom utrikesrepresentationen och ärenden som hör till förhandlingsmyndigheten inom förvaltningsområdet
 • lagberedning som gäller enhetens uppgifter samt andra rättsliga ärenden
 • allmän förvaltning och utvecklande av förvaltningen
 • samordningsuppgifter som gäller beskickningsnätverket samt honorärkonsulära ärenden
 • andra ärenden som gäller personalförvaltningen och den allmänna förvaltningen, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet.

Fax:

 • fax +358 9 160 554 27

E-post:

Besöksadress:

Kanalgatan 3 A
KAA6
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Postadress:

Utrikesministeriet
Personalplaneringsenheten
PB 455
00023 STATSRÅDET
FINLAND

E-fakturor:

EDI-kod: 0037024597392510
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Personal

Jyri Järviaho
 • Personalplaneringschef
 • tfn work +358 295 351 449
 • tfn work +358 9 160 554 10
Leila Pikkarainen
 • Administrationsansvarig
 • tfn work +358 9 160 554 03
 • tfn work +358 295 351 328
Juha-Matti Laasonen
 • Sakkunnig
 • tfn work +358 295 350 222

Rekrytering

E-post:

Kati Elovaara
 • tfn +358 295 351 846
Elina Karlsson
 • Personalplanerare, administrativ karriär (UM)
 • tfn work +358 295 351 456
Susanna Kytösaho
 • Personalplanerare
 • tfn work +358 295 351 418
Markus Teir
 • Personalplanerare
 • tfn work +358 295 350 194
Riku Warjovaara
 • Personalplanerare, rekryteringar och förflyttningar i diplomatkarriären
 • tfn work +358 295 350 737
Anne Hakkarainen
 • Ansvarig tjänsteman, assistans vid föredragningsärenden gällande ambassadörstillsättningar
 • tfn work +358 295 350 688
Pirjo Schwalenstöcker
 • Administrationsansvarig, honorärkonsulära ärenden och praktikantärenden samt arbetsavtalsförhållanden
 • tfn work +358 295 350 729
Suvi-Marja Sallinen
 • Administrationsansvarig, personaluppgiftssystemet samt assistering vid beslutsberedning (administrativ karriär)
 • tfn work +358 295 350 728

Anställningsvillkor och -juridik

Eeva Winter
 • Jurist
 • tfn work +358 295 350 739
Timo Saarinen
 • Jurist
 • tfn work +358 295 350 724

Lönesystemet UPJ

Irma Saastamoinen
 • Ansvarig tjänsteman
 • tfn work +358 295 350 725
Marja-Liisa Sacklén
 • Administrationsansvarig
 • tfn work +358 295 350 726

UM matrikel

Christina Harttila
 • Sakkunnig
 • mob. workcell +358 50 340 9855
Merja Sundberg
 • Ansvarig tjänsteman, specialuppdrag
Tiina Nelin
 • Ansvarig tjänsteman
 • tfn +358 295 351 745
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 17.2.2018

Takaisin ylös