Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Henkilöstösuunnitteluyksikkö

Yksikön tehtäviin kuuluvat:

  • henkilöstösuunnittelu ja henkilöstövoimavarojen kohdentaminen
  • virkojen perustaminen ja lakkauttaminen sekä muut virkajärjestelyt
  • palvelukseen ottaminen, virkanimitykset, työsopimusten tekeminen, tehtävään määrääminen ja henkilöstösiirrot
  • virkavapaudet, vuorotteluvapaat ja palvelussuhteen päättäminen
  • ulkomaanedustuksessa käytettävät arvonimet ja virka arvot
  • henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja palkkausjärjestelmät
  • virka ja työsuhteiden ehdot, ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmä ja hallinnonalan neuvotteluviranomaiselle kuuluvat asiat
  • yksikön tehtäviin liittyvä säädösvalmistelu ja muut oikeudelliset asiat
  • yleishallinto ja hallinnon kehittäminen
  • ulkomaanedustustoverkkoa koskevat koordinaatiotehtävät ja kunniakonsuliasiat
  • muut henkilöstö- ja yleishallintoa koskevat asiat, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle.

Henkilöstösuunnitteluyksikköä johtaa henkilöstösuunnittelupäällikkö.

Faksi:

  • fax +358 9 160 554 27

Sähköpostiosoite:

Postiosoite:

Ulkoasiainministeriö
Henkilöstösuunnitteluyksikkö
PL 455
00023 VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite:

Kanavakatu 3B
KAA6
00160 HELSINKI
FINLAND

Henkilökunta

Jyri Järviaho
  • Henkilöstösuunnittelupäällikkö
  • puh. work +358 295 351 449
  • puh. work +358 9 160 554 10
Leila Pikkarainen
  • Hallintovastaava
  • puh. work +358 9 160 554 03
  • puh. work +358 295 351 328
Christina Harttila
  • Ulkoasiainneuvos
  • Erityistehtävä
  • puh. work +358 295 351 377
Tiina Nelin
  • Vastuuvirkamies
  • UM matrikkelihanke
  • puh. +358 295 351 745
Pirjo Schwalenstöcker
  • Hallintovastaava, kunniakonsuli-, harjoittelija- ja tss-asiat
  • puh. work +358 295 350 729
Merja Sundberg
  • Vastuuvirkamies

Rekrytointi

Sähköpostiosoite:

Kati Elovaara
  • Henkilöstöasiantuntija
  • erityisvirkamiehet, lehdistövirkamiehet, erityisasiantuntijat
  • puh. +358 295 351 846
Anne Hakkarainen
  • Vastuuvirkamies, johdon esittelyasiat
  • puh. work +358 295 350 688
Elina Karlsson
  • Henkilöstösuunnittelija, hallintoura (UM)
  • puh. work +358 295 351 456
Susanna Kytösaho
  • Henkilöstösuunnittelija
  • puh. work +358 295 351 418
Suvi-Marja Sallinen
  • Hallintovastaava, henkilötietojärjestelmä sekä avustaminen päätösvalmistelussa (hallintoura)
  • puh. work +358 295 350 728
Markus Teir
  • Henkilöstösuunnittelija
  • puh. work +358 295 350 194
Riku Warjovaara
  • Henkilöstösuunnittelija, diplomaattiuran rekrytoinnit ja siirrot
  • puh. work +358 295 350 737

Palvelussuhteen ehdot ja palvelussuhdejuriikka

Irma Saastamoinen
  • Vastuuvirkamies
  • puh. work +358 295 350 725
Marja-Liisa Sacklén
  • Hallintovastaava, UPJ-Helpline ja perhevapaat
  • puh. work +358 295 350 726
Timo Saarinen
  • Lakimies
  • puh. work +358 295 350 724
Eeva Winter
  • Lakimies
  • puh. work +358 295 350 739
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.10.2017

Takaisin ylös