Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Exportkontroll, 21.11.2014

Inbjudan till exportkontrollklinik: Ny kontrollförteckning tas i bruk

Den nya kontrollförteckningen över produkter med dubbel användning träder i kraft den 31 december 2014. Enheten för exportkontroll ordnar en exportkontrollklinik på utrikesministeriet den 4 december om den förnyade förteckningen, som innehåller många förändringar. Vi kommer att ta upp de viktigaste förändringarna vid detta tillfälle. Exportörer kan också ställa frågor om den nya kontrollförteckningen.

En täckande beskrivning av ändringarna i förordningen och den av kommissionen delegerade förordningen finns att läsa på Europakommissionens webbplats: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1166

Ungefär 400 förändringar kommer att göras i förteckningen över produkter med dubbel användning. Därför uppmanas alla som exporterar produkter med dubbel användning att studera listan med förändringar på ovan nämnda webbplats gällande sina egna produkter (Comprehensive Change Note Summary for Council Regulation (EU) No.428/2009). Listan hittas under rubriken Latest Documents. En länk till kommissionens delegerade förordning ’The Regulation’ finns nere på sidan.

Tid: Torsdag den 4 december 2014 klockan 9:00–11:30

Plats: Utrikesministeriet, Sjöekipaget (A-huset, Engelsalen)

Adress: Maringatan 22 A 3. Ingång från dörr A3, på isbrytarnas sida.

Anmälningar senast den 1 december per e-post till adressen vientivalvonta.um@formin.fi.

Före evenemanget serveras kaffe. 

Närmare upplysningar
Enheten för exportkontroll
Utrikesministeriet
E-post: vientivalvonta.um@formin.fi
Tfn 0295 351 139

Detta dokument

Uppdaterat 21.11.2014

Takaisin ylös