Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Exportkontroll, 30.10.2014

Förfrågan om exportkontrollstatus

Med den nya blanketten kan du få utrikesministeriets ställningstagande till eller bekräftelse på till din produkts exportkontrollstatus.

Vi vill förbättra vår kundbetjäning genom att införa en ny ansökningsblankett med vilken du kan inleda en förfrågan om produkters kontrollstatus inom export. En förfrågan huruvida en produkt faller inom ramen för exportkontroll förutsätter dock också en motiverad bedömning av den sökande om kontrollstatusen utgående från bilaga I till förordningen om produkter med dubbelt användningsområde (EG) 428/2009 

En förfrågan om exportkontrollstatus kan du precis som övriga ansökningar om exportkontroll av produkter med dubbel användning endast inleda i vår e-tjänst.  

pdf Utredning av kontrollstatus - Produkter med dubbel användning (PDF)
Blankett nr UML2014-0025.1.0
(21.10.2014)

Blanketten och ifyllningsanvisningar hittar du på vår webbplats: Blanketter för att söka exporttillstånd 

Exportkontroll av produkter med dubbel användning

Eventuella förfrågningar:

Heikki Karri, tfn 0295 351 137
Enheten för exportkontroll
E-post: vientivalvonta.um@formin.fi

Detta dokument

Uppdaterat 30.10.2014

Takaisin ylös