Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 16.10.2014

Mineraalisektorin kehityshanke

Kuvaus

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Geological Survey of Namibian (GSN) IKI-hanke (institutionaalisen kehitysyhteistyön instrumentti kehitysmaiden ja suomalaisten valtiontoimijoiden yhteistyöhön) vahvistaa GSN:n geokemia- ja laboratorio-osaston kapasiteettia tarjota kaivosyhtiöiden ja viranomaisten tarvitsemia palveluja mineraalisektorin päätöksenteon ja hallinnon tueksi. Hanke vastaa GSN:n tarpeeseen kapasiteetin kehittämisestä geokemiallisten näytteiden analysoinnissa ja tiedon tuottamisessa sekä tietojärjestelmien kehittämisessä. Hankkeen lopullinen tavoite, ympäristön ja sosio-ekonomisen kehityksen kannalta kestävä mineraalivarojen hyödyntäminen, linkittyy GSN:n ja Namibian kaivos- ja energiaministeriön (Ministry for Mines and Energy, MME) strategisiin tavoitteisiin. Suomen ja Namibian välinen yhteistyö mineraalisektorilla alkoi jo 1990-luvulla, ja sen kautta Namibia on voinut hyödyntää suomalaista osaamista ja asiantuntemusta kehittäessään omaa kapasiteettiaan ja toimintaansa. Yhteistyöllä on myös vaikutusta siihen, miten Suomi profiloituu mineraalisektorilla. Suhteiden ylläpito valtiollisiin toimijoihin on tärkeää pohjatyötä suomalaisten yritysten yhteistyömahdollisuuksille Namibiassa. Kaksivuotiseksi suunniteltu hanke toteutetaan koulutus- ja yhteistyöhankkeena Suomessa ja Namibiassa, ja sen budjetti on noin 500 000 euroa. Hanke linkittyy Suomen kehityspoliittisen ohjelman painopisteisiin koskien ympäristönsuojelua ja kestävää luonnonvarojen hallintaa. Ympäristö on myös yksi Suomen painopistealueista eteläisen Afrikan kehitysyhteistyöhankkeissa. Suomen ja Namibian välistä yhteistyötä toteutetaan erilaisten kumppanuuksien kautta sekä alueellisissa hankkeissa, ja IKI-instrumentilla voidaan vastata maassa yhä olevaan kapasiteetin ja osaamisen kehittämisen tarpeeseen. Suoria hyödynsaajia ovat GSN:n työntekijät, joiden osaamista ja asiantuntemusta hankkeessa parannetaan. Hankkeen lopullisia hyödynsaajia ovat namibialaiset, sillä kestävä ja tehokas mineraalisektori luo perustan hyvinvoinnin edistämiselle ja vaikuttaa työpaikkojen syntymiseen.

Rahoituspäätös 16.10.2014

499 842 €

Sidottu osuus

499 842 €

Kohdemaa

Namibia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Ympäristöapu

Toimiala

Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto 50%
Mineraalien etsintä ja tutkimus 50%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Rahoituskanava

Geologian tutkimuskeskus

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28115438

Tunnus

UHA2014-009363

Luotu

9.4.2014

Sivua muokattu

22.10.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös