Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 22.10.2014

Utrikesministeriet beviljade tilläggsfinansiering till bekämpandet av ebola

Pressmeddelande 233/2014
21.10.2014

Utvecklingsminister Sirpa Paatero har idag undertecknat ett stöd på 7,1 miljoner euro till FN:s internationella ebolafond med vilken FN-organisationerna under ledning av WHO bekämpar sjukdomens utbredning i Guinea, Sierra Leone och Liberia.

"Ebolaepidemin lamslår verksamheten i samhällena i Västafrika. Finland har nu ökat sin insats betydligt när det gäller åtgärder mot ebola. Finlands regering förhåller sig allvarligt till epidemin. Regeringen följer situationen noggrant och är även i fortsättningen beredd att reagera snabbt om det uppstår behov av tilläggsfinansiering", betonade utvecklingsminister Paatero då hon undertecknade finansieringsbeslutet.

Finlands totalinsats i arbetet mot ebola steg i och med tilläggsfinansieringen till 10 miljoner euro, det om man slår samman den via humanitärt bistånd redan beviljade och planerade finansieringen.

Regeringen har idag fatta beslut om den tredje tilläggsbudgeten för år 2014. I beslutet om tilläggsbudgeten antecknades att anslaget för utvecklingssamarbete ska höjas med 21 miljoner euro och att man av summan vid behov kan rikta tilläggsmedel till bekämpandet av ebola.

Mera information om ebolaviruset på SHM:s webbplats

För mera information: utrikesministerns särskilda representant för bekämpandet av ebola, utrikesrådet Tiina Jortikka-Laitinen, tfn 0295 351 829, ambassadråd Pirjo Virtanen, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn 0295 350 541

Läs mer på UM:s webbplats:

Detta dokument

Uppdaterat 22.10.2014

Takaisin ylös