Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Publikationer, 21.10.2014

Utvärdering: Projektet för skogspolitik och –ekonomi samt forskning (FOPER)

pdfEvaluation of the Forest Policy and Economics Education and Research (FOPER) I and II Project

I slututvärderingen för projekten FOPER (Forest Policy and Economics Education and Research) I och II utvärderas projektens resultat samt mer omfattande inverkan på Västbalkan. Denna projektutvärdering är en del av en större evaluering, där man utvärderar Finlands regionala program på Västbalkan i sin helhet. Västbalkan-evalueringen hör för sin del till en omfattande evaluering om fred och utveckling i Finlands utvecklingssamarbete som förutom Västbalkan täcker utvecklingssamarbetet i Afghanistan, Etiopien och det Palestinska området.

Detta dokument

Uppdaterat 23.3.2015

Takaisin ylös