Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Publikationer, 21.10.2014

Utvärdering: Utbildning för hållbar utveckling på Västbalkan 

pdfEvaluation of the Education for Sustainable Development in the Western Balkans (ESD) Project

I slututvärderingen för projektet Utbildning för hållbar utveckling på Västbalkan (Education for Sustainable Development in the Western Balkans, ESD) utvärderas projektets resultat och bredare inverkan. Denna projektutvärdering är en del av en större evaluering, där man utvärderar Finlands regionala program på Västbalkan i sin helhet. Västbalkan-evalueringen hör för sin del till en omfattande evaluering om fred och utveckling  i Finlands utvecklingssamarbete som förutom Västbalkan täcker utvecklingssamarbetet i Afghanistan, Etiopien och det Palestinska området.

Detta dokument

Uppdaterat 23.3.2015

Takaisin ylös