Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 17.10.2014

Utrikesministeriet rekommenderar att man undviker allt resande till Liberia, Sierra Leone och Guinea

Pressmeddelande 229/2014
17.10.2014

Utrikesministeriet förstärker sin tidigare reserekommendation som gäller resor till ebolaepidemiländerna. Nu rekommenderar utrikesministeriet att man förutom allt resande till Liberia och Sierra Leone även undviker allt resande till Guinea.

De finländska myndigheterna följer med hur blödarfebern som orsakas av Ebolaviruset sprids i Västafrika. Förutom med avseende på epidemiläget bedömer utrikesministeriet vilka rekommendationer som ska ges finländare som rör sig i Västafrika med avseende på hur hållbar den lokala hälso- och sjukvården är, det allmänna säkerhetsläget samt med avseende på eventuella störningar i trafikförbindelserna.

Ebolaepidemin utgör fortfarande inte någon betydande smittorisk för finländare som reser eller vistas i Liberia, Guinea och Sierra Leone. Enligt hälsomyndigheterna (Institutet för hälsa och välfärd, WHO, ECDC) är risken för att resenärer ska smittas fortfarande mycket liten. Resenärer som rör sig inom området bör följa hälsomyndigheternas anvisningar för att undvika smitta och för hur man ska göra efter en eventuell exponering (www.thl.fiwww.ecdc.europa.euwww.who.int).

Spridningen av Ebola orsakar dock en växande press på hälso- och sjukvårdsystemen i Liberia, Guinea och Sierra Leone. Finländare som rör sig inom området kan därför ha mycket svårt att få adekvat vård för sina övriga hälsoproblem, utöver vilket det är problematiskt att ta sig ur landet om man uppvisar symptom.

Epidemin kan också indirekt orsaka störningar i den samhälleliga stabiliteten i Liberia, Guinea och Sierra Leone. Utrikesministeriet och Finlands ambassad i Abuja i Nigeria följer med förändringarna i säkerhetsläget.

I internationella trafikförbindelser förekomer det störningar och inställningar på grund av epidemisituationen. En betydande del av flygbolagen har meddelat att de tills vidare upphör med flygningar till länderna inom området.

Fastän epidemisituationen fortfarande inte utgör någon betydande smittorisk för finländare som rör sig inom området, försvårar de osäkra trafikförbindelserna och belastningen på den lokala hälso- och sjukvården betydligt utresa ur landet. På grund av detta rekommenderar utrikesministeriet att finländarna tills vidare undviker allt resande till Liberia, Sierra Leone och Guinea. 

Detta dokument

Uppdaterat 26.5.2015

Takaisin ylös