Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Rapporter från beskickningarna, 7.10.2014 | Finlands ambassad, Washington

Team Finland på hugget i Förenta staterna 

Fokusering. Utkristallisering. Ansvarsfördelning. Med dessa ord kunde man sammanfatta Team Finland-mötet i Washington i slutet av september. Ambassadör Ritva Koukku-Ronde hade kallat en 20 personers grupp till sin tjänstebostad som hade som uppgift att av Team Finlands omfattande verksamhetsfält sammanfatta de delar som bäst skulle passa på Förenta staternas marknad.  

WTO:s tidigare generaldirektör, Nya Zeelands ambassadör Mike Moore (i mitten) var Team Finland-mötets lunchtalare i ambassadör Ritva Koukku-Rondes (i främre redan till vänster) tjänstebostad.

Tomi Rauste som leder Finpros verksamhet i Förenta staterna och ambassadens Team Finland-samordnare Reetta Härönoja hade uppgjort ett program för mötet där man kunde koncentrera sig på det väsentliga. Varje deltagare var genast från början uppmanad att definiera sitt mål med mötet.

För många innebar det en fokusering av verksamheten på de områden där gruppen har mest att ge. 

Team Finland–hälsningar från Finland framfördes av avdelningschef Markku Keinänen från utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer och Finpros verkställande direktör Markus Suomi. Keinänen betonade Förenta staternas betydelse som marknadsområde. Exempelvis när det gäller Finlands serviceexport är landet på andra plats strax efter Sverige.

Markus Suomi syftade på Finpros förnyande och konstaterade att det nya Finpro är mer kundinriktat och samordnat än tidigare – båda centrala faktorer på Förenta staternas marknad.  

Vid mötet dryftades till exempel frågan ”Vilka av Team Finlands aktiviteter har varit till nytta för finländska företag och vad skulle vi ha kunnat göra annorlunda?”.

Bland annat experthjälpen som erbjuds företag samt utrikesministeriets agerande för avskaffandet av exporthinder och i rapporteringen av läget i Förenta staterna ansågs vara lyckat.  

Rum för förbättring finns då det gäller att nå ända fram till företagen med dessa rapporter. Detta är också en uppgift som redan är under arbete. 

ICT och digitaliseringsarbetsgruppen sammanförde Team Finland-aktörer från utrikesministeriets beskickningar i Washington och New York, Finprorepresentanter från Helsingfors och Silicon Valley samt representanter från Tekes och VTT.

En av de bärande tankarna för dagen utkristalliserases i att Team Finland verksamheten i Förenta staterna bör koncentreras på de verksamheter som ingen annan utför. Statens medel ska inte användas till uppgifter som överlappar andra aktörers uppgifter.

Det kan tänkas viktigaste målet för dagen var just Team Finland-kärnverksamhetens avgränsning till de sektorer där finländska företag har mest att ge. En klar avancerare var ICT och digitaliseringssektorn, men det fördes också intensiva diskussioner om resten.

Till sist valdes cleantech samt hälsovårdssektorn presenterad med arbetsnamnet ”Healthy longevity” till två andra centrala teman.

Betoningen på dessa tre områden utesluter inte verksamhet inom andra sektorer då läget så förutsätter, men insatser görs i fortsättningen mer fokuserat inom dessa tre spetsområden.

Team Finland är på hugget i Förenta staterna – välkommen med på marknaden!

För mera information: Team Finland i Förenta staterna 

Detta dokument

Uppdaterat 7.10.2014

Takaisin ylös