Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 29.9.2014

Ulkoministeri Tuomioja ja kehitysministeri Paatero korostavat ihmisoikeuksia osana Suomen kansainvälistä toimintaa

Tiedote 208/2014
29.9.2014

Uusi kehitysministeri Sirpa Paatero on sitoutunut ihmisoikeuksien edistämiseen kehityspolitiikan avulla. Voimassa oleva, ihmisoikeusperustaisuutta painottava kehityspoliittinen toimintaohjelma antaa tähän erinomaiset edellytykset.

"Äärimmäinen köyhyys ja yhä syvenevä taloudellinen, poliittinen ja sosiaalinen epätasa-arvo ovat mitä suurimmissa määrin ihmisoikeuskysymyksiä", Paatero linjasi ulkoasianministeriön keskustelutilaisuudessa. Paatero osallistui maanantaina 29. syyskuuta ihmisoikeuksien sekä ulko- ja kehityspolitiikan suhdetta käsitelleeseen keskustelutilaisuuteen Helsingissä. Paatero näki tärkeäksi kansalaisyhteiskunnan, erityisesti oikeuksien haltijoiden, merkityksellisen osallistumisen kehitykseen ja painotti yhdenvertaisuuden edistämistä osana kehitysyhteistyötä.

Samassa tilaisuudessa puhunut ulkoministeri Erkki Tuomioja pohti ihmisoikeuksien roolia kärjistyvässä kansainvälisessä ilmapiirissä ja Suomen ulkopolitiikassa. Tuomiojan mukaan vakavat ja toistuvat ihmisoikeusloukkaukset ovat usein konfliktien perimmäisiä syitä, ja niihin puuttuminen on olennainen osa konfliktien ennaltaehkäisemistä ja ratkaisemista.

"Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön tulee olla johdonmukainen konfliktien aikana tapahtuvien sotarikosten ja vakavien ihmisoikeusloukkausten arvioinnissa", ministeri Tuomioja korosti. "Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä voi toimia turvaverkkona vain, jos sopimusvelvoitteita noudetaan yhtä lailla kaikissa tilanteissa."

Yhteiskunnallisen luottamuksen palautumiseksi on varmistettava, että ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuden eteen konfliktin päätyttyä. Konfliktin aikana korostuukin ihmisoikeusloukkauksia koskevan tiedonkeruun merkitys.

Ministerit painottivat puheenvuoroissaan sitä, että Suomella on ihmisoikeuksiin vahvasti sitoutuneena maana paljon annettavaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Suomi painottaa kaikessa toiminnassaan lisäksi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien oikeuksia sekä heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiensa vahvistamista.

Ulkoministeriön Helsingissä järjestämässä Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille! -tilaisuudessa esiteltiin ministeriön tilaama asiantuntijaraportti naisten ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden huomioimisesta suomalaisessa kehitysyhteistyössä, erityisesti Etiopiassa ja Keniassa.

Englanninkielinen raportti on luettavissa osoitteessa http://www.abo.fi/institution/media/24259/reducinginequalitiesnetversion020414.pdf

Lisätietoja: ihmisoikeusneuvoantaja Linda Ekholm, puh. 0295 351 009 ja tarkastaja Marianne Rönkä, puh. 0295 351 803

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.9.2014

Takaisin ylös