Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 25.9.2014

Finland förstärker sin insats i kampen mot ebolaepidemin

Pressmeddelande 205/2014
25.9.2014

Utrikesministeriet finansierar med 920 000 euro, via Finlands Röda Kors, det internationella Röda Korsets och Röda Halvmånens arbete för att få bukt med ebola. Tidigare har Finland beviljat sammanlagt 780 000 euro via WHO och FRK till arbetet mot ebola. Därmed kommer Finlands sammanlagda humanitära bistånd att uppgå till totalt 1,7 miljoner euro. Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka fattade beslut i frågan som ställföreträdande för utvecklingsministern och på förslag av utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd.

Epidemin som fick sin början i mars i Guinea har utvecklats till den hittills mest omfattande och allvarliga epidemin. De tre stater som drabbats hårdast av epidemin, Sierra Leone, Liberia och Guinea, står inför aldrig tidigare skådade utmaningar då de försöker stoppa spridningen av sjukdomen och vårda insjuknade människor. Ländernas egna hälso- och sjukvårdssystem förmår inte svara på situationen och det råder brist på vårdpersonal.

"Det är viktigt att Finland bär sitt ansvar och engagerar sig starkt i de internationella ansträngningarna för att få bukt med ebola och för att rädda människoliv." konstaterar minister Toivakka.

På begäran av WHO och det lokala hälsoministeriet har Röda Korset och Röda Halvmånens föreningars internationella förbund grundat en klinik i Kenema i Sierra Leone som fokuserar på vård av ebolapatienter. Vårdcentret har inlett sitt arbete i medlet av september. Till arbetet hör också bland annat upplysningskampanjer och utbildning av frivilliga för att förebygga sjukdomen och för att upptäcka symptom, så att epidemin ska fås under kontroll. Finlands Röda Kors stödjer insatsen med personal- och materialhjälp.

Tilläggsstödet som man fattat beslut om kommer från anslagen för humanitärt bistånd inom Finlands utvecklingssamarbete.

För mera information: chefen för enheten för humanitärt bistånd vid utrikesministeriet Anna Gebremedhin, tfn 040 583 0149, europa- och utrikeshandelsminister Toivakkas pressattaché Miika Tomi, tfn 050 574 0507

Detta dokument

Uppdaterat 25.9.2014

Takaisin ylös