Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 4.7.2014

Maksuosuus YKn asuinyhdyskuntarahastolle UN Habitat

Kuvaus

Suomi pyrkii UN Habitatin perusmandaatin tukemiseen ja erityisesti sen normatiivisen toiminnan vahvistamiseen sekä Habitatin roolin selkiyttämiseen. Habitatin toiminnassa keskeinen tavoite on slummeja koskevan MDG-tavoiteen saavuttaminen. UN-HABITAT perustettiin 1978 irrottamalla ympäristöohjelma UNEPin alaisuudessa toiminut asuinyhdyskuntatoimisto omaksi ohjelmakseen, asuinyhdyskuntakomissioksi (UNCHS). Vuonna 2001 Habitat muutettiin yleiskokouksen päätöksellä ohjelmaksi. Habitatin mandaatti perustuu pitkälti Istanbulissa 1996 kokoontuneeseen yleiskokouksen erityisistuntoon. Tämän sekä Habitatin komission ja sittemmin hallintoneuvoston tekemien päätösten mukaisesti Habitatin sihteeristö tulkitsee toimivansa sekä normatiivisena että operationaalisena järjestönä, mikä tekee Habitatista poikkeuksellisen YK-järjestön.

Rahoituspäätös 4.7.2014

470 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Asuntopolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n asuinyhdyskuntaohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890003

Tunnus

UHA2014-028834

Luotu

3.7.2014

Sivua muokattu

27.8.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös