Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 17.7.2014

Bioturva ja biovarmuus/tartuntatautien leviämisen ehkäiseminen

Kuvaus

Bioturvaan ja biovarmuuteen liittyvillä hankkeilla pyritään rakentamaan kehitysmaiden kapasiteettia tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi. Tavoitteena on ehkäistä tartuntatautien tahattoman tai tahallisen levittämistä/leviämistä biovarmuuteen liittyvin hankkein kehitysmaissa. Tappavat tarttuvat taudit ja niiden puhkeaminen ovat merkittävä rasite kansalliselle terveydenhuoltojärjestelmille. Tartuntatauteja aiheuttavien mikrobien tunnistaminen on elintärkeää mille tahansa kansalliselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Biologisten uhkien osaamiskeskus (BUOS)/Sotilaslääketieteen Keskuksen hallinnoiman ja toteuttaman bioturvahankkeen avulla vahvistetaan infektiodiagnostiikkaosaamista Tansaniassa. Hankkeen päämääränä on kouluttaa Tansanian omat toimijat infektiodiagnostiikkaosaamisen ja laitteiston käyttäjiksi ja täten tartuntatautien nopean tunnistamisen osaajiksi. Paikallisen asiantuntemuksen, detektiokyvyn ja bioturvaosaamisen kehittäminen vähentää myös mahdollista biouhkaa. Hanke tukee kapasiteetin vahvistamista Tansaniassa, mutta samanaikaisesti rakentaa globaalia turvallisuutta. Keskeinen yhteistyökumppani on Tanzania Veterinary Laboratory Agency, joka toimii julkisella terveyssektorilla. Kyseessä on viisivuotinen hanke, joka on suuruudeltaan 830 000 euroa.

Rahoituspäätös 17.7.2014

830 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Terveyspolitiikka ja -hallinto 50%
Tartuntataudit 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89891851

Tunnus

UHA2014-013106

Luotu

21.5.2014

Sivua muokattu

27.8.2014

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös