Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 28.7.2014

Somalian terveyssektorin yhteisohjelma (JHNP)

Kuvaus

Suomi sitoutui syyskuussa 2013 Somalian jälleenrakennukseen osana kansainvälistä yhteisöä. Suomen tuki Somaliaan perustuu New Dealiin ja sen piirissä solmittuun kompakti –sopimukseen. Hankkeen päätavoite on Somalian väestön terveyden ja ravitsemuksen parantunut tila, jonka seurauksena äitien ja lasten kuolleisuus vähentyy. Hanke tukee Somalian terveydenhuoltojärjestelmän institutionaalista kehittymistä. Hankkeen ensisijaisia hyödynsaajia ovat naiset, tytöt ja lapset, joiden pääsy terveyspalveluiden piiriin on suhteellisesti kaikkein heikoin. Hyödynsaajien kokonaislukumäärä on noin 3,4 miljoonaa ihmistä. Kohdealue kattaa Somalian kolme aluetta tasavertaisesti. Välttämättömien terveyspalveluiden toimittaminen keskittyy seuraaville yhdeksälle alueelle: Lower Juba, Galgadud and Banadir (Keski- ja Etelä- Somalia); Nugal, Mudug and Bari (Puntmaa) ja Togdheer, Awdal and Sanaag (Erigavo & El-Afweyn districts) (Somalimaa). Toissijaisia hyödynsaajia ovat terveysviranomaiset hallinnon eri tasoilla sekä terveysammattilaiset. Somalian kaltaisessa toimintaympäristössä riskit ovat korkeat. Hankkeen toimintaympäristön suurimmat riskit liittyvät Somalian vaikeaan turvallisuustilanteeseen, terveysviranomaisten pääsyyn, ja kykyyn työskennellä toiminta-alueillaan. JHNP:llä on tarkasti laadittu riskianalyysi, jota päivitetään vähintään puolivuosittain. Yhteisrahoitushanketta toteuttavat UNICEF, WHO ja UNFPA. Ohjelman budjetti on 236 MUSD, Suomi maksaa yhteisohjelmaan 12,5 MEUR vuosina 2014-2016.

Rahoituspäätös 28.7.2014

7 000 005 €

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Perusterveydenhuolto 40%
Terveyspolitiikka ja -hallinto 30%
Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto
Maailman terveysjärjestö-assessed
YK:n väestörahasto

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311718

Tunnus

UHA2014-008714

Luotu

2.4.2014

Sivua muokattu

27.8.2014

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös